Efter olyckan

När man har varit med om en olycka är det ofta svårt att veta vad man ska göra.
Det finns emellertid några tumregler du bör följa, oavsett vilken slags olycka du varit involverad i.

Ring ditt försäkringsbolag!
Oberoende vilken typ av olycka det rör sig om är det alltid viktigt att du så fort som möjligt tar kontakt med ditt försäkringsbolag. Deras skadereglerare registrerar eventuella skador som uppstått, både materiella skador och personskador.

Prata med någon!
Att vara med om en olycka kan vara traumatiskt och det är inte ovanligt att man känner ett behov av att tala med någon efteråt.

Eftersom vi framförallt möter bränder och trafikolyckor i vårt dagliga arbete har vi valt att beskriva dessa lite utförligare.

Postadress

Västra Sörmlands Räddningstjänst
641 80 Katrineholm

Besöksadress

Djulögatan 46
641 31 Katrineholm

Kontakt

Telefon: 0150-576 50

E-post: vsr@vsr.katrineholm.se

Nödnummer: 112

Sociala medier