Sotning

Sotningen är sedan 2004 uppdelad i två skilda delar: Rengöring (sotning) och brandskyddskontroll.

Kommunen har, enligt lagen om skydd mot olyckor, ett ansvar för att rengöring och brandskyddskontroll utförs i brandförebyggande syfte inom kommunens geografiska område. För att leva upp till detta ansvar har Direktionen, å Katrineholms kommuns vägnar, utsett en skorstensfejarmästare som på entreprenad utför såväl rengöring som brandskyddskontroll. Avtal är tecknat med Skorstensfejarna LJ AB som utför brandskyddskontroll och rengöring på förbundets uppdrag.
sotare_193

Västra Sörmlands Räddningstjänst svarar för att följa upp att sotningsverksamheten bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning och det avtal som finns.

Sotningstaxa Katrineholm 2018-2019 – Rengöring

Sotningstaxa Katrineholm 2018-2019 – Brandskyddskontroll

Sotningstaxa Vingåker 2018-2019 – Rengöring

Sotningstaxa Vingåker 2018-2019 – Brandskyddskontroll

Utgångspunkten är att den sotare som kommunen utsett genomför såväl rengöring som brandskyddskontroll på imkanaler, eldstäder, rökkanaler m.m.. Som fastighetsägare kan man dock ansöka om dispens för att någon annan än kommunens sotare ska få utföra rengöringen (dock inte brandskyddskontrollen). Första sidan i dokumenten nedan utgör själva ansökningsblanketten – övriga sidor innehåller bl.a. grundläggande information kring sotarbyte, anvisningar för ifyllande av blanketten samt vilka villkor som gäller för att ansökan ska kunna beviljas.

Dispensansökan (.doc) (.pdf)

Om ni beviljats sotarbyte enligt ovan men vill återgå till den sotare som kommunen utsett skriver ni istället ut en blankett om återtagande

Återtagande dispens (.docx) (.pdf)

Grundläggande regler kring rengöring och brandskyddskontroll (från 20 Ansökningsblankett sotning 150108.pdf15-01-01) återfinns i MSBFS 2014:6 – Föreskrifter om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll).

Vid frågor angående brandskyddskontroll och/eller rengöring, kontakta Skorstensfejarna LJ AB (010-495 21 60) eller Marcus Asplund på VSR (0150-576 58).

Postadress

Västra Sörmlands Räddningstjänst
641 80 Katrineholm

Besöksadress

Djulögatan 46
641 31 Katrineholm

Kontakt

Telefon: 0150-576 50

E-post: vsr@vsr.katrineholm.se

Nödnummer: 112

Sociala medier