Brandfarlig vara

Regler om hantering av brandfarlig vara återfinns i en mängd författningar, som alla sorterar under Lag om brandfarliga och explosiva varor (1988:868). Syftet med lagen är att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom som kan uppkomma genom brand eller explosion orsakad av brandfarliga eller explosiva varor. Lagen ska även förebygga obehörigt förfarande med varorna.

Räddningstjänsten är tillstånds- och tillsynsmyndighet för brandfarlig vara och hjälper dig gärna med råd och information.

Klicka här för att ladda hem en blankett för ansökan om brandfarlig vara.

Med hantering av brandfarlig vara avses tillverkning, förpackning, användning, underhåll, bearbetning, förvaring, förstöring, överlåtelse, behandling och saluförande.
På dessa sidor kan du läsa mer om vad som är brandfarlig vara, hur mycket du får förvara och vad som gäller kring tillstånd och tillsyn.

Postadress

Västra Sörmlands Räddningstjänst
641 80 Katrineholm

Besöksadress

Bievägen 49
641 96 Katrineholm

Kontakt

Telefon: 0150-576 50

E-post: vsr@vsr.katrineholm.se

Nödnummer: 112

Sociala medier