Brandförman & Brandmästare

Alla arbetsdagar ser olika ut och det finns många saker på en brandstation och en räddningstjänst i stort som måste klaffa för att allt det skall gå ihop. Det är allt från material- och lokalvård, till fordonskontroller, utbildningar & övningar internt och externt, kontakt med allmänheten och företag i diverse ärenden till att personalen i utryckande tjänst skall ha tid att upprätthålla en god fysik. Brandförmän och Brandmästare är räddningschefens förlängda armar inom dessa områden och styr den dagliga verksamheten inom många av dem. Brandförmannen är i grund och botten ansvarig för att arbetsleda brandmännen under det deras dagliga rutiner, planera arbetsdagens upplägg och om larmet skulle gå vara styrkeledare för gruppen.

En brandförman är i grunden en brandman som efter ett antal tjänsteår vidarutbildar sig för att kunna bli befäl och arbetsledare för en grupp brandmän. En brandmästare är även hen en brandman i grunden som genomgått den första utbildningsnivån för befäl och sedan tjänst gjort som brandförman/styrkeledare i ett antal år. Nästa steg är då att genom ytterligare utbildning och med insamlad erfarenhet börja arbeta som brandmästare och insatsledare. Brandmästarna i VSR har ansvar för att stora ansvarsområden som övning, fastighet, ledning, fordon och material fungerar som dem ska. När larmet går kliver man över i rollen som insatsledare tillika den juridska rollen som räddningsledare enligt lagen om skydd mot olyckor. Det är insatsledarens ansvar att se till så att räddningsinsatser genomförs på ett så effektivt och säkert sätt som möjligt för att ge bästa resultat för både allmänheten som den egna personalen.

Postadress

Västra Sörmlands Räddningstjänst
641 80 Katrineholm

Besöksadress

Djulögatan 46
641 31 Katrineholm

Kontakt

Telefon: 0150-576 50

E-post: vsr@vsr.katrineholm.se

Nödnummer: 112

Sociala medier