Brandman

Som heltidsbrandman börjar dagen klockan 8 i avlösningsrummet där brandmästaren tilldelar vilken arbetsroll man ska ha för dagen. Ett skiftlag består av brandmästare, brandförman och fyra brandmän. De fyra brandmännen alternerar att vara 1:a chaufför 2:a chaufför eller ordonnans. Brandmästaren är skiftlagets chef och styr styrkan såväl när den är på station som vid räddningsinsatser. Brandförmannen har också en typ av chefsbefattning och ansvarar bl.a. för övningar. Under larm åker han som rökdykarledare. Chaufför 1 kör Basbil och kan under larm bli exempelvis pumpskötare eller verktygsman. Chaufför 2 kör stegbil, tankbil eller basbil och kan verka som bl.a. rökdykare under larm. Som ordonans ansvarar man för de vardagliga rutinerna som att beställa mat, koka kaffe och plocka ur diskmaskinen. Beroende på typ av larm åker man då t.ex. som rökdykare, ytbärgare eller säkerhetsman.

När alla fått sina roller körs en genomgång på vad som hänt under föregående dygn och vad som står på schemat under dagen. Därefter går man ner i vagnhallen, checkar sin utrustning, häktar i ficklampa och radio i larmstället och ser till att allt är på plats. Sedan samlas alla i basbilen för att kontrollera radiosambandet, att vattenflaskorna är fyllda m.m. . Varje chaufför kontrollerar sina bilar, ställer in stolen, kollar att det finns diesel, att allt material som ska finnas är på sin plats och provkör till sist fordonet för att se att det är klart att åka på larm med.

Kvart i tio är det förmiddagsfika, fram till lunch är det sedan övningstid. Vad man övar är olika från pass till pass – det kan vara allt från trafikolyckor till rökdykning, vattenlivräddning, kem-olyckor m.m. . Alla typer av olyckor man kan tänkas åka på ser man till att öva med jämna mellanrum.

På eftermiddagen fixar man med sina respektive ansvarsområden, fastighets- fordon- och materialunderhåll fram till 16:00 då det är fys. På stationen finns ett eget gym där vi tränar styrka och kondition, alternativt ser vi till att boka en idrottshall om vi vill spela innebandy. Efter dusch, bastu och tvätt av fyskläder, börjar det närma sig kvällsmat.

Kvällen kan sedan spenderas med en hel del datorarbete, förberedande inför övning, budgetplanering, möten, planering inför kommande arbetspass eller materialunderhåll. Det skiftar från pass till pass beroende på vad som hänt under dagen. 22:00 kan man lägga ner stationsarbetet och ta det lugnt framför tv:n. Sedan är det nattvila mellan 23-07 och kl 0800 ska nästa skiftlag ta vid där det föregående slutat.

Utbildning

För att arbeta som heltidsbrandman krävs som regel att man genomgått MSB:s utbildning Skydd Mot Olyckor, SMO. Det är en tvåårig eftergymnasial utbildning som såväl teoretiskt som praktiskt förbereder sina elever för att kunna arbeta inom räddningstjänstområdet. Endera går det att läsa utbildningen på distans (med regelbundna träffar för övningar och examinationer) eller direkt på MSB:s skolor i Sandö eller Revinge.

Förutom att drilla trafikolyckor, bränder, sjukvård och andra direkt olyckshanterande uppgifter ger utbildningen också inblick i exempelvis samhällets säkerhetsarbete, byggnadstekniskt brandskydd samt hälsa och livsstil. Termin 3 spenderas i sin fulla utsträckning (20 veckor) på miljöpraktik, LIA (lärande i arbete), där första halvan fokuserar på kommunal räddningstjänst och andra halvan på systematiskt säkerhetsarbete i kommunal, statlig eller privat verksamhet.

För att arbeta som räddningsman i beredskap (RIB) går man en utbildning som kallas Räddningsinsats, som omfattar två delkurser. Först ger den egna räddningstjänsten (eller någon annan räddningstjänst i närområdet) en preparandkurs på två veckor som ger den grundläggande kompetensen i att arbeta som brandman. Därefter ger MSB sin grundkurs för räddningsinsats som under 13 veckor varvar teori, praktiska moment och miljöpraktik.

Vill man bli frivillig brandman ges oftast en kortare utbildning av den egna räddningstjänsten. Möjligheten finns dock sedan 2011 att certifiera sig som frivillig brandman genom en distansutbildning som ges av MSB.

Postadress

Västra Sörmlands Räddningstjänst
641 80 Katrineholm

Besöksadress

Djulögatan 46
641 31 Katrineholm

Kontakt

Telefon: 0150-576 50

E-post: vsr@vsr.katrineholm.se

Nödnummer: 112

Sociala medier