Högsjö

Stationen är en mix mellan RIB styrka och brandvärn. Stationen ska ha 16 personer anställda. VSR har ett samverkansavtal med ett större företag på orten som garanterar att det kommer minst fyra brandmän vid insats under tiden söndag 22.00 till fredag 22:00. Befälet har beredskap och ersätts av VSR, därav blir bemanningen 1+4. Övrig tid har endast befälet beredskap. Fri inryckning gäller vid alla typer av larm. Befälet är FIP (första insatsperson) och fungerar som arbetsledare vid larm. Denne har eget fordon under beredskapsveckan och åker direkt till aktuell larmadress. Vid så gott som samtliga larm på Högsjös stationsområde dras förbundets insatsledare på automatik, helger dras dessutom Vingåkersstyrkan (eftersom befälet då är den ende i Högsjö med beredskap).

Högsjöstyrkan täcker även Vingåkerstyrkans område då de är på insats. Vid larm där förstärkning erfordras larmas i första hand RIB-styrkan i Vingåker.

Risker: Största riskerna är vägnätet och trafiken, stambanan samt en större industri med stor gasoltank. Stationen i Högsjö har 15-20 larm per år.

Stationsansvarig: Hans Lind
Besöksadress: Voiht fabrics AB

Räddningsstyrka: 1+0 samt fri inryckning

Postadress

Västra Sörmlands Räddningstjänst
641 80 Katrineholm

Besöksadress

Djulögatan 46
641 31 Katrineholm

Kontakt

Telefon: 0150-576 50

E-post: vsr@vsr.katrineholm.se

Nödnummer: 112

Sociala medier