Julita

Beredskapen fördelas på 6 personer, dessa är FIP (Första Insats Person). FIP har ett eget fordon under beredskapsveckan och åker vid larm direkt till aktuell larmadress. För övrig personal gäller fri inryckning. Vid samtliga larm kommer förstärkning per automatik, i första hand från heltidsstyrkan i Katrineholm.

Risker: Största riskerna är vägnätet och trafiken, Julita gård och museum samt en utpräglad jordbruksmark med många större gårdar. Sjöräddning på Hjälmaren hör till styrkans arbetsområde. Stationen i Julita har 15-30 larm per år.

Stationsansvarig: Gisela Meinhold
Besöksadress: Skolvägen

Räddningsstyrka: 1+0 samt fri inryckning för övrig personal

Postadress

Västra Sörmlands Räddningstjänst
641 80 Katrineholm

Besöksadress

Djulögatan 46
641 31 Katrineholm

Kontakt

Telefon: 0150-576 50

E-post: vsr@vsr.katrineholm.se

Nödnummer: 112

Sociala medier