Politisk ledning

Förbundets beslutande politiska församling är direktionen. Fullmäktige i respektive medlemskommun utser representanter till direktionen – fem från Katrineholm och fyra från Vingåker. Respektive fullmäktige beslutar också om anslag till förbundet och beviljar ansvarsfrihet för direktionen. Genom val till kommunfullmäktige har kommuninvånarna möjlighet att påverka VSR’s verksamhet.

 

Ledamöter:

Håkan Persson (S), V
Glenn Christensen (S), V
Tommy Björkdal (M), V
Roger Eriksson (SD), V
Abdulahi Hassan (S), K
Berit Örtell (S), K
Christoffer Öqvist (M), K
Sten Holmgren (C), K
Marian loley (KD), K

Ersättare:

Therese Palm (S), V
Helena Edrenius (S), V
Anna Lejon (M), V

Hans Jonsson (SD), V
Johanna Karlsson (S), K
Michael Hagberg (S), K
Mirjana Cvrkalj (M), K
Lars Levin (FP), K
Thomas Selig (V), K

Direktionen har ett arbetsutskott (AU) . Vilka som kommer att ingå i detta är inte klart för den nya perioden ännu, precis som ordföranden och vice ordförande inte är valda. 

Revision
Förbundet har två revisorer vilka valts av medlemskommunerna. Revisorerna är politiskt tillsatta och tjänstgör samma mandatperiod som ledamöter och ersättare i direktionen.

Revisorer: Sören Ericsson (M) V, ersättare Ingvar Lind (S) V och Jan-Olof Blomster (L) K samt Lars F Eriksson (M) K.

Postadress

Västra Sörmlands Räddningstjänst
641 80 Katrineholm

Besöksadress

Djulögatan 46
641 31 Katrineholm

Kontakt

Telefon: 0150-576 50

E-post: vsr@vsr.katrineholm.se

Nödnummer: 112

Sociala medier