Brandtekniska installationer

En stor del av flerbostadsfastigheterna i landet har brandtekniska anordningar installerade. Dessa kan vara till exempel rökluckor eller fläktar för att möjliggöra brand- och rökgasevakuering från trapphus, källare och garage, eller stigarledningar för att underlätta vattentransport för räddningstjänsten vid insats.

En kontroll av ovanstående installationer bör ske med återkommande intervall då man kontrollerar funktion, uppmärkning, eventuella skador eller åverkan. Ansvaret för att kontroll utförs ligger på fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen.