Till sidans huvudinnehåll

Skriftlig redogörelse

Enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor är det krav på att det ska upprättas en skriftlig redogörelse för brandskyddet för byggnader eller anläggningar där konsekvenserna av en brand kan blir särskilt stora. Redogörelsen ska skickas till kommunen som sedan använder den som underlag för att bedöma behovet av tillsyn. Det är ägaren till byggnaden som ansvarar för att upprätta och skicka in redogörelsen till kommunen. Den som bedriver verksamhet i byggnaden är skyldig att lämna de uppgifter till ägaren som behövs för att redogörelsen ska kunna upprättas. I Katrineholm och Vingåker ska en skriftlig redogörelse skickas in om verksamheter som omfattas av kraven genomgått en väsentlig förändring eller på uppmaning av räddningstjänsten.

Blankett att skriva ut – skriftlig redogörelse (öppnas i ny flik)

Guide för att fylla i blanketten via Internet (öppnas i ny flik)

Vilka som omfattas av skyldigheterna framgår av Bilagan i SRVFS 2003:10 samt i första delen av det tillhörande allmänna rådet SRVFS 2004:4. Klicka på länkarna nedan för att öppna informationen ny flik på myndighetens hemsida.

SRVFS 2003:10 Statens räddningsverks föreskrifter om skriftlig redogörelse för brandskyddet (öppnas i ny flik)

SRVFS 2004:4 Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om skriftlig redogörelse för brandskyddet (öppnas i ny flik)