Brandfarlig vara

Enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) (extern webbplats, öppnas i ny flik) ska det finnas en eller flera föreståndare utsedda, där hantering av brandfarliga varor förekommer i sådan omfattning och på sådant sätt att tillstånd krävs. Föreståndaren ska ha god kunskap om de brandfarliga varorna och riskerna som hanteringen innebär.

Innehåll:

  • Brandteori och brandförlopp
  • Brandfarliga varors egenskaper
  • Lagen och förordningen om brandfarliga varor
  • Sprängämnesinspektionens föreskrifter
  • Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter
  • Tillstånd och hanteringsregler för brandfarlig vara

Tid: 8 timmar

Plats: Eskilstuna

Anmälan till utbildningen sker genom Brandskyddsföreningens hemsida (extern webbplats, öppnas i ny flik).