Till sidans huvudinnehåll

Trafiksäkerhetsutbildning (för föreningar)

Det kan visst hända dig!

Västra Sörmlands Räddningstjänst har tagit fram en ny utbildning i trafiksäkerhet som riktar sig mot föreningslivet.

Vårt mål är att få så många föreningar som möjligt i Katrineholm, med omnejd, att ta del av denna utbildning. Detta är en riktad insats från vå sida för att höja trafiksäkerheten där vi och Ni verkar.

Utbildningen är kostnadsfri och tar ca 1,5 timma i anspråk.

Vill ni av någon anledning inte att vi genomför utbildningen för Er så kan Ni genomföra den själva i föreningen utan direkta förkunskaper. Materialet är framtaget för att ge Er denna möjlighet.

Vill ni veta mer och/eller boka en utbildning så kontaktar ni Åsa Björlund på räddningstjänsten.

Telefon kontorstid: 0150 – 576 50
E-postadress: vsr@vsr.katrineholm.se