Information om vad som händer på VSR!

Utbildningen Flammys Brandsyn

Flammys Brandsyn är en kostnadsfri utbildning som Brandskyddsföreningen erbjuder till elever i årskurs 2. Utbildningen tar bland annat upp hur man ska göra för att förebygga att det börjar brinna samt hur man bäst agerar om en brand har uppstått. Utbildningen innehåller även  information om räddningstjänstens arbete och hur SOS Alarm fungerar. Flammys Brandsyn erbjuds över hela landet och genomförs antingen av läraren själv eller genom att den lokala brandskyddsföreningen eller räddningstjänsten åker ut till skolan och håller en lektion i Flammys Brandsyn. Klicka på länken och läs vidare om Flammys brandsyn (extern webbplats, öppnas i ny flik)

Elda säkert i braskamin

Om du vill installera en braskamin krävs bygganmälan

När du vill installera en braskamin måste du göra en bygganmälan hos byggnadsnämnden i din kommun. När du installerar din braskamin ska du noga följa anvisningarna som följer kaminen. Vi rekommenderar att du även låter en fackman kontrollera att skorstenen är lämplig för vedeldning. Innan du får ta eldstaden i bruk måste byggnadsnämnden utfärda ett slutbesked, vilket innebär att en sotare har besiktigat installationen av eldstaden med tillhörande rökkanal och godkänt den.

Rengöring och kontroll av braskaminen

Rengöring av braskamin och rökkanal ska ske vart tredje år och kontroll ska göras vart sjätte år om kaminen inte är den primära värmekällan i huset. Om kaminen är den huvudsakliga värmekällan så ska det göras oftare. Rengöringen görs av skorstensfejarmästaren, sotaren, i din kommun.

Du kan sköta rengöringen på egen hand om du ansöker om detta via oss på räddningstjänsten. Ytterligare information om sotning och hur du kan ansöka om att själv sköta sotningen finns här.

OBS! För närvarande har sotarna i stora delar av landet svårt att hinna med att besiktiga alla eldstäder, gamla som nya, då rådande elpriser har fått fastighetsägare att börja elda i sina eldstäder.

 När du eldar i din kamin

 • Använd bara torr ved. Veden ska vara torkad minst ett år på ett torrt och luftigt ställe.
 • Starta upp brasan snabbt men inte kraftigt. Använd något tändmaterial (tändklossar etc) och rikligt med finkluven ved.
 • Elda inte mer ved än vad kaminen är gjord för. Läs instruktionerna för vad som gäller för just din kamin. De flesta kaminer är gjorda för två till tre kilo ved per timme.
 • Småelda inte genom att strypa tilluften. Om du stryper tilluften till elden brinner inte veden ordentligt, vilket gör att skadliga och giftiga partiklar bildas.
 • Askan som blir kvar ska du lägga i en plåthink med lock och ställa på ett obrännbart underlag. Askan är farlig flera dagar efter eldningen.

Kontrollera även att du har fungerande brandvarnare i hemmet och en pulversläckare i närheten. En extra brandfilt vid spisen är inte heller fel att ha till hands om något brinnande skulle ramla ur kaminen när du öppnar den.

Här finns ytterligare information som även lämpar sig för att skriva ut (extern webbsida, öppnas i ny flik).

VSR avråder att elda/grilla ute i naturen!

Nu är det torrt i skog och mark och därmed är det även stor brandrisk. Var därför mycket försiktigt om du grillar utomhus, använd gärna de iordningsställda grillplatser som finns. De är säkrare.

Tänk på att det alltid är du som bär ansvaret och du startar en brand. Annat viktigt att tänka på är att:

 • Alltid ta reda på om det är tillåtet att grilla innan du tänder en eld. En eld som sprider gnistor kan snabbt övergå i okontrollerad brand.
 • Om du tänker grilla, använd fasta grillplatser, gasolgrill eller trädgårdsgrillar på ben. Var mycket försiktig med engångsgrillar. Se alltid till att du har vatten att släcka elden med.
 • Släng aldrig cigarettfimpar i skog och mark. Glöden kan tända en brand.
 • Om du upptäcker en brand i skog och mark, larma snabbt 112 och meddela position för branden.
 • Du tar enkelt reda på hur hög brandrisken är i appen Brandrisk ute.

Kom också ihåg att hålla dig uppdaterad på om det råder eldningsförbud där du befinner dig. Information om eventuella eldningsförbud får du genom bland andra oss, Länsstyrelsen och media. För tillfället råder inget eldningsförbud i Katrineholm eller Vingåkers kommuner. Håll dig uppdaterad….

Tack för att du är försiktig!

Här kan du läsa mer om appen Brandrisk ute: https://www.msb.se/sv/om-msb/informationskanaler/appar/brandrisk-ute/

Presentation av Västra Sörmlands Räddningstjänst

Klicka gärna på bilden bredvid för att se vår interaktiva broschyr och läsa mer om VSR och vår verksamhet. Broschyren går även att spara som pdf eller skriva ut (extern webbsida, öppnas i ny flik).

Bor du i Vingåker och är intresserad av att arbeta som brandman i beredskap?

Jobba som brandman i beredskap (öppnas i ny flik)

Klicka på länken ovan för fullständig information.

Nu söker vi ny personal till stationen i Vingåker
Är du redo för ett större uppdrag i samhället? Bor och arbetar du inom 5 minuter från brandstationen i Vingåker? Då kan du vara med och utgöra ryggraden i svensk räddningstjänst – som deltidsbrandman.

Grundkravet – god fysik, övrig utbildning tillhandahålls av Västra Sörmlands Räddningstjänst.

Maila din intresseansökan till vsr@vsr.katrineholm.se, ange din hemadress, var du arbetar och dina kontaktuppgifter.
Kontakta patrik.mannsbart@vsr.katrineholm.se om du har frågor eller funderingar.

Eldningsvecka v. 17

I Katrineholms och Vingåkers kommun är det tillåtet att elda inom tätbebyggt område under under vecka 17. Det är då endast tillåtet att elda torrt trädgårdsavfall, det vill säga torra löv och kvistar. Ta kontakt med miljöförvaltningen i din kommun för att få reda på vad som gäller för eldning där du bor.
Mer information hittar du i någon av följande länkar;
Katrineholms kommun (extern webbsida, öppnas i ny flik)
Vingåkers kommun (extern webbsida, öppnas i ny flik)

Här nedan hittar du några generella regler för eldning utomhus.

Ansvar: Oavsett om du gjort anmälan till räddningstjänsten, är det alltid du som eldar som är ansvarig för eldningen.

Släckutrustning: Släckutrustning ska finnas i sådan omfattning att du kan göra ett förstahandsingripande mot brandspridning

Eldningsförbud: Generellt gäller eldningsförbud efter mörkrets inbrott eller om eldningsförbud är utlyst av kommun eller länsstyrelsen

Eldning utan anmälan: Eldar du i mindre omfattning, ex. bränner ris eller eldar trädgårdsavfall och dylikt på lämplig plats utanför tätbebyggt område kan det accepteras så länge röken inte för med sig sanitär olägenhet för dina grannar.

Anmälningspliktig eldning: Om du tänker bränna gräs-, halm-, vass-, och hyggen samt större valborgsmässobål och dylikt ska du anmäla det till räddningstjänsten.

Här finns mer information om vad som gäller när du vill elda: Eldning utomhus – Västra Sörmlands Räddningstjänst (vsr.nu) 

Utbilda dig själv

Väl förberedd har man avsevärt bättre chans att hantera och reda ut en olyckshändelse! Läs mer om hur ni kan förbereda er via länken nedan.

Utbilda dig själv

Information till företag

Som företagare har man en uppsjö av lagar och föreskrifter på alla möjliga områden att ta hänsyn till. Läs mer om hur ni brandsäkrar ert företag via länken nedan.

Information till företag

Rådgivning

Har ni frågor gällande lämpliga utbildningar för företagets anställda, eller bara behöver hjälp med brandskyddsfrågor i största allmänhet? Läs mer via länken nedan.

Kontakta oss för rådgivning

RSS Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – Aktuellt
 • Nytt tillståndsregister för explosiva varor 8 juli, 2024
  Den 8 juli tas ett nytt nationellt tillståndsregister för explosiva varor (NATEV) i bruk. Syftet är att registret ska försvåra tillgången till sprängmedel för illegal användning. Registret gör det möjligt att kontrollera vem eller vilka som har tillstånd gällande explosiva varor i Sverige och om det är giltigt.
  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
 • Tio år sedan branden i Västmanland 5 juli, 2024
  Det har gått snart tio år sedan den stora skogsbranden i Västmanland 2014. MSB:s generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka besökte under torsdagen Hälleskogsbrännan, det naturreservat som uppkommit i området efter branden, tillsammans med landshövdingen i Västmanlands län Johan Sterte och räddningscheferna Mats Jansson och Christer Ängehov.
  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
 • Charlotte Petri Gornitzka lämnar uppdraget som GD för MSB den 31 oktober 2024 28 juni, 2024
  Charlotte Petri Gornitzka lämnar sitt uppdrag som generaldirektör på MSB den 31 oktober för att den 1 november tillträda som landshövding för Gotlands län.
  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Följ oss på Facebook