Information om vad som händer på VSR!

Utbildningen Flammys Brandsyn

Flammys Brandsyn är en kostnadsfri utbildning som Brandskyddsföreningen erbjuder till elever i årskurs 2. Utbildningen tar bland annat upp hur man ska göra för att förebygga att det börjar brinna samt hur man bäst agerar om en brand har uppstått. Utbildningen innehåller även  information om räddningstjänstens arbete och hur SOS Alarm fungerar. Flammys Brandsyn erbjuds över hela landet och genomförs antingen av läraren själv eller genom att den lokala brandskyddsföreningen eller räddningstjänsten åker ut till skolan och håller en lektion i Flammys Brandsyn. Klicka på länken och läs vidare om Flammys brandsyn (extern webbplats, öppnas i ny flik)

Elda säkert i braskamin

Om du vill installera en braskamin krävs bygganmälan

När du vill installera en braskamin måste du göra en bygganmälan hos byggnadsnämnden i din kommun. När du installerar din braskamin ska du noga följa anvisningarna som följer kaminen. Vi rekommenderar att du även låter en fackman kontrollera att skorstenen är lämplig för vedeldning. Innan du får ta eldstaden i bruk måste byggnadsnämnden utfärda ett slutbesked, vilket innebär att en sotare har besiktigat installationen av eldstaden med tillhörande rökkanal och godkänt den.

Rengöring och kontroll av braskaminen

Rengöring av braskamin och rökkanal ska ske vart tredje år och kontroll ska göras vart sjätte år om kaminen inte är den primära värmekällan i huset. Om kaminen är den huvudsakliga värmekällan så ska det göras oftare. Rengöringen görs av skorstensfejarmästaren, sotaren, i din kommun.

Du kan sköta rengöringen på egen hand om du ansöker om detta via oss på räddningstjänsten. Ytterligare information om sotning och hur du kan ansöka om att själv sköta sotningen finns här.

OBS! För närvarande har sotarna i stora delar av landet svårt att hinna med att besiktiga alla eldstäder, gamla som nya, då rådande elpriser har fått fastighetsägare att börja elda i sina eldstäder.

 När du eldar i din kamin

 • Använd bara torr ved. Veden ska vara torkad minst ett år på ett torrt och luftigt ställe.
 • Starta upp brasan snabbt men inte kraftigt. Använd något tändmaterial (tändklossar etc) och rikligt med finkluven ved.
 • Elda inte mer ved än vad kaminen är gjord för. Läs instruktionerna för vad som gäller för just din kamin. De flesta kaminer är gjorda för två till tre kilo ved per timme.
 • Småelda inte genom att strypa tilluften. Om du stryper tilluften till elden brinner inte veden ordentligt, vilket gör att skadliga och giftiga partiklar bildas.
 • Askan som blir kvar ska du lägga i en plåthink med lock och ställa på ett obrännbart underlag. Askan är farlig flera dagar efter eldningen.

Kontrollera även att du har fungerande brandvarnare i hemmet och en pulversläckare i närheten. En extra brandfilt vid spisen är inte heller fel att ha till hands om något brinnande skulle ramla ur kaminen när du öppnar den.

Här finns ytterligare information som även lämpar sig för att skriva ut (extern webbsida, öppnas i ny flik).

Eldningsförbud från den 3/7!

Från och med den 3/7 råder det eldningsförbud i både Katrineholms och Vingåkers kommun. Du kan läsa mer på respektive kommuns hemsida.
Eldningsförbudet innebär att det är förbjudet att elda med fast bränsle utanför sammanhållen bebyggelse

Aktiviteter som eldning, grillning och bränning med fast bränsle (ved, kol, gräs, ris, grenar etcetera) är förbjudet. Förbudet gäller i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse eller så nära skog och mark att eld lätt kan spridas vidare i terrängen. Med sammanhållen bebyggelse menas tätbebyggt område, det vill säga tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller park.

Kom ihåg att det alltid är den som eldar som är ansvarig om något går fel, även om rådande riktlinjer följs. Var därför alltid försiktig och se till att släckutrustning finns nära till hands. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter. 

Klicka på bilden ovan för att läsa vad VSR skriver allmänt om eldningsförbud.
 
Du kan även läsa mer om brandsäkerhet i skog och mark hos MSB (extern webbsida, öppnas i ny flik)

Presentation av Västra Sörmlands Räddningstjänst

Klicka gärna på bilden bredvid för att se vår interaktiva broschyr och läsa mer om VSR och vår verksamhet. Broschyren går även att spara som pdf eller skriva ut (extern webbsida, öppnas i ny flik).

Bor du i Vingåker och är intresserad av att arbeta som brandman i beredskap?

Jobba som brandman i beredskap (öppnas i ny flik)

Klicka på länken ovan för fullständig information.

Nu söker vi ny personal till stationen i Vingåker
Är du redo för ett större uppdrag i samhället? Bor och arbetar du inom 5 minuter från brandstationen i Vingåker? Då kan du vara med och utgöra ryggraden i svensk räddningstjänst – som deltidsbrandman.

Grundkravet – god fysik, övrig utbildning tillhandahålls av Västra Sörmlands Räddningstjänst.

Maila din intresseansökan till vsr@vsr.katrineholm.se, ange din hemadress, var du arbetar och dina kontaktuppgifter.
Kontakta patrik.mannsbart@vsr.katrineholm.se om du har frågor eller funderingar.

Eldningsvecka v. 17

I Katrineholms och Vingåkers kommun är det tillåtet att elda inom tätbebyggt område under under vecka 17. Det är då endast tillåtet att elda torrt trädgårdsavfall, det vill säga torra löv och kvistar. Ta kontakt med miljöförvaltningen i din kommun för att få reda på vad som gäller för eldning där du bor.
Mer information hittar du i någon av följande länkar;
Katrineholms kommun (extern webbsida, öppnas i ny flik)
Vingåkers kommun (extern webbsida, öppnas i ny flik)

Här nedan hittar du några generella regler för eldning utomhus.

Ansvar: Oavsett om du gjort anmälan till räddningstjänsten, är det alltid du som eldar som är ansvarig för eldningen.

Släckutrustning: Släckutrustning ska finnas i sådan omfattning att du kan göra ett förstahandsingripande mot brandspridning

Eldningsförbud: Generellt gäller eldningsförbud efter mörkrets inbrott eller om eldningsförbud är utlyst av kommun eller länsstyrelsen

Eldning utan anmälan: Eldar du i mindre omfattning, ex. bränner ris eller eldar trädgårdsavfall och dylikt på lämplig plats utanför tätbebyggt område kan det accepteras så länge röken inte för med sig sanitär olägenhet för dina grannar.

Anmälningspliktig eldning: Om du tänker bränna gräs-, halm-, vass-, och hyggen samt större valborgsmässobål och dylikt ska du anmäla det till räddningstjänsten.

Här finns mer information om vad som gäller när du vill elda: Eldning utomhus – Västra Sörmlands Räddningstjänst (vsr.nu) 

Utbilda dig själv

Väl förberedd har man avsevärt bättre chans att hantera och reda ut en olyckshändelse! Läs mer om hur ni kan förbereda er via länken nedan.

Utbilda dig själv

Information till företag

Som företagare har man en uppsjö av lagar och föreskrifter på alla möjliga områden att ta hänsyn till. Läs mer om hur ni brandsäkrar ert företag via länken nedan.

Information till företag

Rådgivning

Har ni frågor gällande lämpliga utbildningar för företagets anställda, eller bara behöver hjälp med brandskyddsfrågor i största allmänhet? Läs mer via länken nedan.

Kontakta oss för rådgivning

RSS Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – Aktuellt
 • MSB i Almedalen 2024 19 juni, 2024
  Almedalsveckan startar den 25 juni i Visby. MSB kommer att arrangera två egna panelsamtal. Utöver det deltar MSB i en rad andra seminarium och rundabord-samtal.
  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
 • Slutredovisning av regeringsuppdraget ”Erfarenheter från Ukraina – lärdomar från det civila försvaret” 10 juni, 2024
  Tidiga förberedelser, planering och ett samhälle med både omställningsförmåga och uthållighet skapar motståndskraft i krig. Det är något MSB ännu en gång konstaterar när myndigheten nu lämnat in regeringsuppdraget ”Erfarenheter Ukraina – lärdomar för det civila försvaret”.
  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
 • MSB deltar på Järvaveckan 2024 27 maj, 2024
  Vill du dig mer om hemberedskap? Få inspiration till vad du ska fylla din krislåda med? Eller bara höra mer om vad MSB gör och vad du kan arbeta med hos oss? Då är du varmt välkommen att besöka oss på Järvaveckan 29 maj-1 juni.
  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Följ oss på Facebook