Information om vad som händer på VSR!

Elda säkert i braskamin

Om du vill installera en braskamin krävs bygganmälan

När du vill installera en braskamin måste du göra en bygganmälan hos byggnadsnämnden i din kommun. När du installerar din braskamin ska du noga följa anvisningarna som följer kaminen. Vi rekommenderar att du även låter en fackman kontrollera att skorstenen är lämplig för vedeldning. Innan du får ta eldstaden i bruk måste byggnadsnämnden utfärda ett slutbesked, vilket innebär att en sotare har besiktigat installationen av eldstaden med tillhörande rökkanal och godkänt den.

Rengöring och kontroll av braskaminen

Rengöring av braskamin och rökkanal ska ske vart tredje år och kontroll ska göras vart sjätte år om kaminen inte är den primära värmekällan i huset. Om kaminen är den huvudsakliga värmekällan så ska det göras oftare. Rengöringen görs av skorstensfejarmästaren, sotaren, i din kommun.

Du kan sköta rengöringen på egen hand om du ansöker om detta via oss på räddningstjänsten. Ytterligare information om sotning och hur du kan ansöka om att själv sköta sotningen finns här.

OBS! För närvarande har sotarna i stora delar av landet svårt att hinna med att besiktiga alla eldstäder, gamla som nya, då rådande elpriser har fått fastighetsägare att börja elda i sina eldstäder.

 När du eldar i din kamin

 • Använd bara torr ved. Veden ska vara torkad minst ett år på ett torrt och luftigt ställe.
 • Starta upp brasan snabbt men inte kraftigt. Använd något tändmaterial (tändklossar etc) och rikligt med finkluven ved.
 • Elda inte mer ved än vad kaminen är gjord för. Läs instruktionerna för vad som gäller för just din kamin. De flesta kaminer är gjorda för två till tre kilo ved per timme.
 • Småelda inte genom att strypa tilluften. Om du stryper tilluften till elden brinner inte veden ordentligt, vilket gör att skadliga och giftiga partiklar bildas.
 • Askan som blir kvar ska du lägga i en plåthink med lock och ställa på ett obrännbart underlag. Askan är farlig flera dagar efter eldningen.

Kontrollera även att du har fungerande brandvarnare i hemmet och en pulversläckare i närheten. En extra brandfilt vid spisen är inte heller fel att ha till hands om något brinnande skulle ramla ur kaminen när du öppnar den.

Här finns ytterligare information som även lämpar sig för att skriva ut (extern webbsida, öppnas i ny flik).

Intresserad av att arbeta som brandman?

Vi söker dig som vill jobba som brandman under vår ordinarie personals semester under juni-augusti.

Du ingår i utryckningsstyrka med uppgift att hantera händelser som föranleder räddningsinsats. I arbetet ingår övning, materialvård och övriga arbetsuppgifter. I arbetet ingår även att arbeta förebyggande med t.ex. information till allmänhet och utbildning.

Du behöver ha förmåga att arbeta i grupp samt att kommunicera med såväl arbetskamrater som hjälpbehövande oavsett bakgrund, kultur eller annan grupptillhörighet.

Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar och ser möjligheter i förändringar. Du tar eget ansvar för dina arbetsuppgifter och ser till att de blir utförda med god kvalitet.

Läs mer vad som krävs och hur du ansöker genom att klicka här (extern websida, öppnas i ny flik).

Presentation av Västra Sörmlands Räddningstjänst

Klicka gärna på bilden bredvid för att se vår interaktiva broschyr och läsa mer om VSR och vår verksamhet. Broschyren går även att spara som pdf eller skriva ut (extern webbsida, öppnas i ny flik).

Eldningsvecka v. 17

I Katrineholms och Vingåkers kommun är det tillåtet att elda inom tätbebyggt område under under vecka 17. Det är då endast tillåtet att elda torrt trädgårdsavfall, det vill säga torra löv och kvistar. Ta kontakt med miljöförvaltningen i din kommun för att få reda på vad som gäller för eldning där du bor.
Mer information hittar du i någon av följande länkar;
Katrineholms kommun (extern webbsida, öppnas i ny flik)
Vingåkers kommun (extern webbsida, öppnas i ny flik)

Här nedan hittar du några generella regler för eldning utomhus.

Ansvar: Oavsett om du gjort anmälan till räddningstjänsten, är det alltid du som eldar som är ansvarig för eldningen.

Släckutrustning: Släckutrustning ska finnas i sådan omfattning att du kan göra ett förstahandsingripande mot brandspridning

Eldningsförbud: Generellt gäller eldningsförbud efter mörkrets inbrott eller om eldningsförbud är utlyst av kommun eller länsstyrelsen

Eldning utan anmälan: Eldar du i mindre omfattning, ex. bränner ris eller eldar trädgårdsavfall och dylikt på lämplig plats utanför tätbebyggt område kan det accepteras så länge röken inte för med sig sanitär olägenhet för dina grannar.

Anmälningspliktig eldning: Om du tänker bränna gräs-, halm-, vass-, och hyggen samt större valborgsmässobål och dylikt ska du anmäla det till räddningstjänsten.

Här finns mer information om vad som gäller när du vill elda: Eldning utomhus – Västra Sörmlands Räddningstjänst (vsr.nu) 

Utbilda dig själv

Väl förberedd har man avsevärt bättre chans att hantera och reda ut en olyckshändelse! Läs mer om hur ni kan förbereda er via länken nedan.

Utbilda dig själv

Information till företag

Som företagare har man en uppsjö av lagar och föreskrifter på alla möjliga områden att ta hänsyn till. Läs mer om hur ni brandsäkrar ert företag via länken nedan.

Information till företag

Rådgivning

Har ni frågor gällande lämpliga utbildningar för företagets anställda, eller bara behöver hjälp med brandskyddsfrågor i största allmänhet? Läs mer via länken nedan.

Kontakta oss för rådgivning

RSS Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – Aktuellt
 • MSB uppmuntrar lokal spridning av eldningsråd 28 november, 2022
  Varje år startar ungefär 780 bränder i kaminer runt om i Sverige. Det är 780 för många. Därför satsar nu MSB på information till ovana eldare för en säkrare brasa i hemmet och kommer att kommunicera om detta bland annat genom kampanjen Elda säkert i sociala medier.
  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
 • MSB: så eldar du säkert i vinter 28 november, 2022
  Varje år startar ungefär 780 bränder i kaminer runt om i Sverige. Det är 780 för många. Därför satsar nu MSB på information till ovana eldare för en säkrare brasa i hemmet.
  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
 • Bra grund för människors försvarsvilja visar undersökning 7 november, 2022
  Sverige är ett bra land att leva i. Det tycker nästan alla, oavsett ålder och inkomst. Nästan alla tycker också att det är en självklarhet att hjälpa andra vid olyckor och kriser. Det visar en undersökning som MSB gjort inför en informationssatsning för ökad försvarsvilja med budskapet Vi har det i oss. Om krisen eller […]
  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Följ oss på Facebook