Sotning

Sotningen är sedan 2004 uppdelad i två skilda delar: Rengöring (sotning) och brandskyddskontroll.

Kommunerna har, enligt lagen om skydd mot olyckor, ett ansvar för att rengöring och brandskyddskontroll utförs i brandförebyggande syfte inom kommunernas geografiska område. För att leva upp till detta ansvar har Direktionen, å Katrineholms- och Vingåkers kommuns vägnar, utsett en skorstensfejarmästare som på entreprenad utför såväl rengöring som brandskyddskontroll. Avtal är tecknat med Skorstensfejarna LJ AB som utför brandskyddskontroll och rengöring på förbundets uppdrag.

Västra Sörmlands Räddningstjänst svarar för att följa upp att sotningsverksamheten bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning och det avtal som finns. Klicka på den av länkarna nedan som visar den taxa du är intresserad av. 

Tecknad helt svart bild av en sotare som har hög hatt och bär på en stege och sotningsutrustning.

Sotningstaxa Katrineholm 2022-2023 – Rengöring

Sotningstaxa Katrineholm 2022-2023 – Brandskyddskontroll

Sotningstaxa Vingåker 2022-2023 – Rengöring

Sotningstaxa Vingåker 2022-2023 – Brandskyddskontroll

Utgångspunkten är att den sotare som kommunerna utsett genomför såväl rengöring som brandskyddskontroll på imkanaler, eldstäder, rökkanaler m.m.. Som fastighetsägare kan man dock ansöka om dispens för att någon annan än kommunens sotare ska få utföra rengöringen (dock inte brandskyddskontrollen). Första sidan i dokumenten nedan utgör själva ansökningsblanketten – övriga sidor innehåller bl.a. grundläggande information kring sotarbyte, anvisningar för ifyllande av blanketten samt vilka villkor som gäller för att ansökan ska kunna beviljas.

Dispensansökan

Om ni beviljats sotarbyte enligt ovan men vill återgå till den sotare som kommunen utsett skriver ni istället ut en blankett om återtagande

Återtagande dispens

Grundläggande regler kring rengöring och brandskyddskontroll (från 20 Ansökningsblankett sotning 150108.pdf15-01-01) återfinns i MSBFS 2014:6 (extern webbplats, öppnas i ny flik). Föreskrifter om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll).

Vid frågor angående brandskyddskontroll och/eller rengöring, kontakta Skorstensfejarna LJ AB (010-495 21 60) eller Marcus Asplund på VSR (0150-576 58).