Eldningsförbud

Kommunen kan tillfälligt besluta om eldningsförbud.  Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter.

Här finns svar på de vanligaste frågorna vad som gäller vid eldningsförbud. Längst ner på sidan hittar du länkar till ytterligare information om säker eldning och eldningsförbud för den som vill läsa mer.

Detta gäller inom sammanhållen bebyggelse

Vad menas med sammanhållen bebyggelse?

Med sammanhållen bebyggelse menas tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark.

Mark utanför sammanhållen bebyggelse är övrig skog och mark.

Med egen tomt menas privata tomter, bostadsrättsförenings- eller annan förenings (till exempel kolonistugeförening) innergård. För gårdar som hör till hyresbostäder/hyresfastigheter beslutar hyresvärden om grillning/eldning på fastighetens tomt är tillåten.

Får jag grilla i min egen trädgård?

Du får grilla på din egen tomt, på innergårdar och gårdar till flerbostadshus om hyresvärden/bostadsrättföreningen tillåter det. Om du bor enskilt i skog och markområde bör du ta reda på vad som gäller för just det området.

Får jag grilla om min tomt gränsar till skog?

Ja, om det inte finns risk för antändning och spridning till skog och mark utanför tomten.

Får jag grilla på min balkong?

Du får grilla på din balkong om hyresvärden/bostadsrättföreningen tillåter att du gör det.

Får jag grilla på min kolonilott?

Du får grilla på din kolonilott om det inte finns risk för eldspridning till skog och mark utanför kolonilotten. Det kan finnas lokala bestämmelser.

Får jag grilla på min camping?

Du får grilla på vissa campinganläggningar, alla tillåter det inte. Campar du på en naturcamping, eller bor enskilt i skog och markområde, bör du ta reda på vad som gäller för just det området.

Får jag använda min vedeldade vedtunna?

Ja, om uppvärmningsanordningen är utformad så att det inte finns risk för antändning och brandspridning.

Får jag använda min vedeldade bastuflotte?

Ja.

Får jag tända rislykta/thailykta som släpps upp och åker med vinden?

Nej.

Detta gäller i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse

Får jag grilla på stranden vid badplatsen?

Ja, men endast om det är på en fast grillplats och det inte finns risk för eldspridning till skog och mark.

Får jag grilla på en klippa i skärgården?

Du får grilla på fasta grillplatser och med utrustning som drivs med gas eller vätska förutsatt att risken för antändning och spridning är låg.

Är stormkök/friluftskök okej att använda?

Ja, om de drivs med gas eller vätska och om det inte finns risk för antändning och brandspridning.

Får jag använda engångsgrill?

Engångsgrill får endast användas om den placeras ovanpå en fast grillplats som är utformad så att det inte finns risk för antändning och brandspridning.

Får jag grilla över öppen eld?

Ja, för matlagning på en fast grillplats.

Får jag tända levande ljus, facklor eller marschaller?

Nej.

Får jag laga mat på Muurrika?

Ja, om den eldas med gas/flytande bränsle eller används över öppen låga vid en fast grillplats som är utformad så att det inte finns risk för antändning och brandspridning.

Får jag använda gaskök, stormkök, elektriskt kök, tända levande ljus eller röka i min båt, husvagn eller husbil?

Ja

Får jag använda fyrverkerier/pyroteknik?

Ja, men det kan krävas tillstånd och utbildning för att avfyra fyrverkerier. Se MSBs webbplats.

Får jag tända rislykta/thailykta som släpps upp och åker med vinden?

Nej.

Länkar till mer information:

Eldningsförbud – varför, när och var? (dinsakerhet.se) (extern webbsida, öppnas i ny flik)

Torka, brandrisk och vattenbrist | Länsstyrelsen Södermanland (lansstyrelsen.se) (extern webbsida, öppnas i ny flik)