Eldningsförbud

Kommunen kan tillfälligt besluta om
eldningsförbud.  Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot
eldningsförbudet kan dömas till böter.

Här finns svar på de vanligaste
frågorna vad som gäller vid eldningsförbud. Längst ner på sidan hittar du länkar
till ytterligare information om säker eldning och eldningsförbud för den som
vill läsa mer.

Detta gäller inom sammanhållen bebyggelse

Vad menas med sammanhållen
bebyggelse?

Med sammanhållen bebyggelse menas
tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller
parkmark.

Mark utanför sammanhållen
bebyggelse 
är övrig skog och mark.

Med egen tomt menas
privata tomter, bostadsrättsförenings- eller annan förenings (till exempel
kolonistugeförening) innergård. För gårdar som hör till
hyresbostäder/hyresfastigheter beslutar hyresvärden om grillning/eldning på
fastighetens tomt är tillåten.

Får jag grilla i min egen trädgård?

Du får grilla på din egen tomt, på
innergårdar och gårdar till flerbostadshus om hyresvärden/bostadsrättföreningen
tillåter det. Om du bor enskilt i skog och markområde bör du ta reda på vad som
gäller för just det området.

Får jag grilla om min tomt gränsar
till skog?

Ja, om det inte finns risk för
antändning och spridning till skog och mark utanför tomten.

Får jag grilla på min balkong?

Du får grilla på din balkong om
hyresvärden/bostadsrättföreningen tillåter att du gör det.

Får jag grilla på min kolonilott?

Du får grilla på din kolonilott om
det inte finns risk för eldspridning till skog och mark utanför kolonilotten.
Det kan finnas lokala bestämmelser.

Får jag grilla på min camping?

Du får grilla på vissa
campinganläggningar, alla tillåter det inte. Campar du på en naturcamping,
eller bor enskilt i skog och markområde, bör du ta reda på vad som gäller för
just det området.

Får jag använda min vedeldade
vedtunna?

Ja, om uppvärmningsanordningen är
utformad så att det inte finns risk för antändning och brandspridning.

Får jag använda min vedeldade
bastuflotte?

Ja.

Får jag tända rislykta/thailykta
som släpps upp och åker med vinden?

Nej.

Detta gäller i skog och mark utanför sammanhållen
bebyggelse

Får jag grilla på stranden vid
badplatsen?

Ja, men endast om det är på en fast
grillplats och det inte finns risk för eldspridning till skog och mark.

Får jag grilla på en klippa i
skärgården?

Du får grilla på fasta grillplatser
och med utrustning som drivs med gas eller vätska förutsatt att risken för
antändning och spridning är låg.

Är stormkök/friluftskök okej att
använda?

Ja, om de drivs med gas eller
vätska och om det inte finns risk för antändning och brandspridning.

Får jag använda engångsgrill?

Engångsgrill får endast användas om
den placeras ovanpå en fast grillplats som är utformad så att det inte finns
risk för antändning och brandspridning.

Får jag grilla över öppen eld?

Ja, för matlagning på en fast
grillplats.

Får jag tända levande ljus, facklor
eller marschaller?

Nej.

Får jag laga mat på Muurrika?

Ja, om den eldas med gas/flytande
bränsle eller används över öppen låga vid en fast grillplats som är utformad så
att det inte finns risk för antändning och brandspridning.

Får jag använda gaskök, stormkök,
elektriskt kök, tända levande ljus eller röka i min båt, husvagn eller husbil?

Ja

Får jag använda
fyrverkerier/pyroteknik?

Ja, men det kan krävas tillstånd och
utbildning för att avfyra fyrverkerier. Se MSBs webbplats.

Får jag tända rislykta/thailykta
som släpps upp och åker med vinden?

Nej.

Länk till mer information:

Torka, brandrisk och vattenbrist |
Länsstyrelsen Södermanland (lansstyrelsen.se) (extern webbsida, öppnas i ny
flik)