Civil insatsperson

Bakgrund

Mot bakgrund av lagstiftning i lagen om skydd mot olyckor där det anges att kommunerna har ansvar för att räddningsinsatser genomförs likvärdigt och på ett effektivt sätt över hela landet har Västra Sörmlands räddningstjänst och Brandskyddsföreningen Södermanland tagit initiativ till att stärka förmågan i både Vingåkers och Katrineholms kommuns ytterområden. Främst gäller det områden där räddningsstyrkorna har lång framkörningstid. För att komma vidare med detta arbete har ett projekt startats med mål att införa en organsation där frivilliga och lämpliga personer som bor i dessa områden engageras för att bli en Civil insatsperson (CIP).

Vad innebär det för dig som bor i ett område med CIP-verksamhet?

Frivilliga personer som bor eller ofta finns i området har frivilligt anmält intresse att medverka som CIP. De kommer att utbildas med inriktning på första åtgärder vid brand och första hjälpen och målet är att några av dem oftast finns i området och då kan göra en första insats. Beroende av olyckans art och hur långt den framskridit eller utvecklats så kan den första tidiga insatsen ha helt avgörande betydelse av händelsens utgång. En brand är ofta liten i början och på något sätt behöver händelseförloppet brytas så att inte fortsatt utveckling av branden sker. Där kan CIP med enkla medel till exempel med hjälp av en handbrandsläckare släcka branden medan den ännu är hanterbar. Hade branden fortgått fram till räddningsstyrkan nått fram har den kunnat utvecklas till en stor och omfattande brand med stora konsekvenser till följd. Stort värde kan även vara att dessa personer har en mycket god lokalkännedom och även kan fungera som vägvisare för räddningsstyrkan. När CIP medverkar vid en räddningsinsats kommer de bära en särskild varselväst.

Om CIP-verksamheten

I dagsläget är vi totalt 13 områden på landsbygden i Sörmland med CIP-verksamhet, samt ett område i centrala Katrineholm där samverkan sker med Katrineholms kommun och deras trygghetsvärdar. I samtliga områden drivs verksamheten i samarbete mellan Brandskyddsföreningen Södermanland och räddningstjänsten i aktuell kommun.

Alla medverkande CIP har genomgått en grundutbildning som i dag omfattar 12 timmar med innehåll som berör agerande när man kommer först till en olycksplats. Stor vikt läggs på egen säkerhet samt sjukvård som HLR och Första hjälpen.

De områden som i gång med CIP-verksamhet i vårt område är Strångsjö, Tisnarebaden, Sköldinge, Flodafors, Valdermarsö, Granhed, Hjälmsätter samt Katrineholm C. I Vingåker finns det i Läppe och Österåker. Det geografiska området som CIP larmas till kommer att variera men området bör inte vara större än att det inte ska vara mer än ca 5-10 minuter innan den närmaste personen är på plats där händelsen inträffat.

Utlarmning av CIP

Vid händelser där någon ringer 112 för att larma om en olycka eller hjärtstopp där tidsaspekten är avgörande kommer ett meddelande via mobiltelefon att gå ut till de personer i ert område som ingår i gruppen samtidigt som samhällets resurser larmas. De händelsetyper som i första hand är aktuella gäller brand, trafikolycka, drunkning, djurlivräddning och hjärtstopp. För hjärtstopp gäller en begränsning på grund av juridiska aspekter till händelser som sker på allmän plats men inte i ett hem.

Det innebär att den första resurs som kan vara hos dig efter att du larmat via 112 är en granne som kan vara hos dig väldigt snabbt.

Medverkande som CIP

Alla som medverkar som CIP gör det helt frivilligt och ingen ersättning utgår. De som medverkar som CIP får en utbildning som ger kunskap i hjärt- lungräddning och första hjälpen samt mer om agerande när man kommer först vid brand, trafikolycka samt drunkningstillbud.

Man hjälper till utifrån sin egen förmåga och förutsättningar och avgör själv vid varje tillfälle om man kan bidra. CIP blir larmade till ca 50 insatser per år. Flertalet av dessa gäller trafikolyckor där den vanligaste arbetsuppgiften är att varna andra trafikanter.

Om ni i ert område är intresserade att av att starta upp CIP-verksamhet så kontaktar ni Per Gustafsson via mail, per.gustafsson@vsr.katrineholm.se, eller ringer 0150-576 56.

Brandskyddsföreningen

Brandskyddsföreningen Södermanland är en ideell förening som verkar för ett brandsäkrare Södermanland. Föreningen stödjer CIP-verksamheten och arbetar genom information och utbildning för att öka allmänhetens kunskap om brandsäkerhet. Genom att registrera alla CIP i Brandskyddsföreningen Södermanland så omfattas alla av en olycksfallsförsäkring om någon skadar sig i samband med ett CIP-uppdrag. Föreningen bidrar även med utrustning till alla CIP som t.ex. varselväst och handbrandsläckare. För att finansiera detta tar föreningen tacksamt emot bidrag och sponsring. Om du vill vara med och stödja CIP-verksamheten kontakta då Brandskyddsföreningen Södermanlands verksamhetsledare.

Per Gustafsson
Brandmästare
Västra Sörmlands räddningstjänst

0150-576 56
per.gustafsson@vsr.katrineholm.se

Länk till brandskyddsföreningen Södermanland (extern webbplats, öppnas i ny flik)