Värdegrund för VSR

En viktig funktion för VSRs värdegrund är att vägleda i oväntade yrkessituationer som inte täcks av regler eller instruktioner. VSRs värdegrund ska kunna vägleda oss i vår yrkesvardag och den ska kännas relevant. 

VSR står för allas lika värde och på ett ödmjukt och professionellt sätt skapar vi trygghet i samhället.

Här kan du läsa hela VSRs värdegrund