Brandsäkerheten i flerbostadshus

Här kan du läsa hur du själv kan skydda dig och dina grannar mot brand genom att kontrollera brandskyddet om du bor i flerbostadshus.

  • Ställ inget brännbart i trapphuset, trapphuset är en viktig utrymningsväg. En brand där kan få svåra konsekvenser. Därför måste det hållas rent från brännbart material som t.ex. barnvagnar, tidningar och kartonger m.m.
  • Håll vind, källare och garage låsta, låsta dörrar minskar risken för anlagda bränder.
  • Blockera inte trapphuset, trapphuset är din väg ut och räddningstjänstens väg in om det brinner. Även ambulanspersonal med bår måste kunna komma fram.
  • Brandvarnare, kontrollera din brandvarnare regelbundet, byt batteri vid behov.
  • Stäng in branden! Brinner det i din lägenhet, ta dig ut och stäng lägenhetsdörren efter dig. Då sprider sig inte branden och den giftiga röken ut i trapphuset lika fort.
  • Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus! Brinner det hos någon annan och trapphuset är rökfyllt, stanna i din lägenhet! Larma 112. Räddningstjänsten hjälper dig ut.
  • Använd inte hissen om det brinner i huset!
  • Det finns ett inbyggt brandskydd i alla hyreshus. Varje lägenhet är byggd som en brandcell för att minimera spridningen av en eventuell brand. Ytterdörrarna klarar att stå emot brand i 30 minuter.