Explosiva varor

Från och med den 1 september 2010 handlägger Västra Sörmlands Räddningstjänst tillståndsgivning och tillsyn av explosiva varor inom förbundets verksamhetsområde. Detta innebär att om du söker tillstånd för förvärv och innehav, förvaring, handel eller överföring (inom Sverige) av explosiva varor så är det brandförsvaret som kommer att hantera din tillståndsansökan.

Varningsbild som symboliserar explosiva varor

Vill du söka tillstånd för sprängning, alltså själva användandet av sprängämnena, så är det fortfarande polisen som sköter de uppgifterna. De handlägger även ärenden som rör t.ex. uppskjutande av festfyrverkerier. För att söka tillstånd till gränsöverskridande överföring är det Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap du ska vända dig till. På deras hemsida (www.msb.se (extern webbplats, öppnas i ny flik)) kan du även hitta övrig information och de lagar som berör explosiv vara.

Klicka här för att ladda hem en blankett för ansökan om explosiva varor.