Julita

Stationen har en FIP (första insatsperson) i beredskap dygnet. Den som är FIP fungerar som arbetsledare vid larm. FIP har ett eget fordon under beredskapsveckan och åker vid larm direkt till aktuell larmadress. För övrig personal gäller fri inryckning. Vid samtliga larm kommer förstärkning per automatik, i första hand från heltidsstyrkan i Katrineholm.

Risker: Största riskerna är vägnätet och trafiken, Julita gård och museum samt en utpräglad jordbruksmark med många större gårdar. Sjöräddning på Hjälmaren hör till styrkans arbetsområde. Stationen i Julita har 15-30 larm per år.

Stationsansvarig: Gisela Meinhold
Besöksadress: Skolvägen

Räddningsstyrka: 1+0 samt fri inryckning för övrig personal