Våra stationer

Brandstationer och förmåga

I Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR) finns 5 brandstationer, Katrineholm, Julita, Björkvik, Vingåker och Högsjö. I Björkvik finns engagerade personer som startat frivillig brandkår som har tecknat avtal med VSR och ingår i den operativa organisationen.

Inom RÖD ZON kommer en räddningsstyrka om minst 5 personer till din hjälp inom 10 minuter. Vid behov kan ytterligare en styrka om minst 5 personer komma till platsen inom 30-40 minuter.

Inom ROSA ZON kommer en räddningsstyrka om 5 personer inom 20 minuter, ytterligare styrka om minst fem personer inom 30-40 minuter.

Inom GUL ZON kommer en person ur räddningsstyrkan inom 10 minuter, dessutom kan det komma frivillig personal inom 15 minuter. Efter 20-30 minuter kommer en styrka om minst 5 personer.

Inom GRÖN ZON kommer en person ur räddningsstyrkan inom 20 minuter och inom ytterligare 5 minuter kan frivillig personal anlända. Räddningsstyrka om minst 5 personer kommer inom 20-40 minuter.

Inom GRÅ ZON kommer en räddningsstyrka om minst 5 personer på plats inom 30 minuter. Det finns ett värn med frivillig personal i Svalboviken (tillhör Eskilstuna) som kan vara på plats tidigare i området i nordost, men som med alla andra värn kan man inte garantera att alltid någon kommer.

På stationen i Katrineholm finns förbundets heltidsstyrka samt administrativ personal, övriga fyra stationer bemannas med RIB personal (tidigare kallade deltidsanställda brandmän). VSR har ett samverkansavtal med Landstinget Södermanland som innebär att samtliga stationer larmas på IVPA/Sjukvårdslarm.