Våra stationer

Brandstationer och förmåga

I Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR) finns 5 brandstationer, Katrineholm, Julita, Björkvik, Vingåker och Högsjö. I Björkvik finns engagerade personer som startat frivillig brandkår som har tecknat avtal med VSR och ingår i den operativa organisationen.

Karta över VSRs upptagningsområde som med olika färger visar ungefär hur lång tid du behöver vänta på hjälp. Ju längre bort från stationen, desto längre utryckningstid.

Du kan klicka på bilden ovanför för att se kartan som en större bild som går att zooma i.

Inom den röda zonen kommer en räddningsstyrka till din hjälp inom 10 minuter. Vid behov kan ytterligare en räddningsstyrka komma till platsen inom 30-40 minuter.

Inom den rosa zonen kommer en räddningsstyrka inom 20 minuter, ytterligare räddningsstyrka inom 30-40 minuter.

Inom den gula zonen kommer en första insats-person ur räddningsstyrkan inom 10 minuter, dessutom kan det komma frivillig personal inom 15 minuter. Efter 20-30 minuter kommer en räddningsstyrka.

Inom den gröna zonen kommer en första insats-person inom 20 minuter och inom ytterligare 5 minuter kan frivillig personal anlända. Räddningsstyrka kommer inom 20-40 minuter.

Inom den grå zonen kommer en räddningsstyrka på plats inom 30 minuter. Det finns ett värn med frivillig personal i Svalboviken (tillhör Eskilstuna) som kan vara på plats tidigare i området i nordost, men som med alla andra värn kan man inte garantera att alltid någon kommer.

På stationen i Katrineholm finns förbundets heltidsstyrka samt administrativ personal, övriga fyra stationer bemannas med RiB-personal (tidigare kallade deltidsanställda brandmän). VSR har ett samverkansavtal med Landstinget Södermanland som innebär att samtliga stationer larmas på IVPA/Sjukvårdslarm.