Trafikolycka

Vid en trafikolycka ska du tänka på följande saker:

Överblicka
Bilda dig en uppfattning om vad som hänt. Ta reda på hur många som är skadade och vem du tror är i störst behov av hjälp. Ta befälet och ta hjälp av andra som kommer till platsen.

Larma
Larma SOS på telefonnummer 112.

Rädda
Befinner sig någon skadad i livsfarligt läge, t ex brand, försök flytta den/de skadade till en säker plats.

Varna
Skydda olycksplatsen och sätt ut varningstrianglar.