Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighet för www.vsr.nu

Västra Sörmlands Räddningstjänst står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

På den här sidan beskriver vi:

  • Hur vsr.nu uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.
  • Hur du kan rapportera brister till oss så att de kan åtgärdas.
  • Eventuella brister eller tillgänglighetsproblem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Extern granskning av tillgängligheten pågår och websida samt denna redogörelse uppdateras så snart denna granskning är klar. Den uppdaterade redogörelsen beräknas vara publicerad den 31 oktober 2020.  

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från vsr.nu som inte är tillgängligt för dig, kontakta oss så hjälper vi dig.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta myndigheten och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet till DIGG (Myndigheten för digital förvaltning)  

Redogörelsen uppdaterades senast den 22/9-2020.

Till toppen av sidan