Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighet för www.vsr.nu

Västra Sörmlands Räddningstjänst står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

På den här sidan beskriver vi:

  • Hur vsr.nu uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.
  • Hur du kan rapportera brister till oss så att de kan åtgärdas.
  • Eventuella brister eller tillgänglighetsproblem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Vi strävar efter att hela tiden förbättra tillgängligheten.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från vsr.nu som inte är tillgängligt för dig, kontakta oss så hjälper vi dig.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta myndigheten och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet till DIGG, Myndigheten för digital förvaltning (extern webbplats, öppnas i  ny flik)

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) version 2.1. Vi arbetar löpande med att förbättra de tillgänglighetsproblem som vi upptäcker.

Vi är medvetna om att vi förnärvarande inte har lyckats uppfylla alla kriterier i tillgänglighetslagstiftningen. Det gäller inom följande områden på webbplatsen:

PDF-dokument. Ett arbete har påbörjats för att tillgänglighetsanpassa PDF-dokument. Västra Sörmlands Räddningstjänst har tagit beslut om att alla dokument som publiceras eller uppdateras från och med 23 september 2020 ska vara tillgänglighetsanpassade. Övriga dokument kommer att ses över och uppdateras vart efter. Om du inte kan ta del av ett dokument på webbplatsen ber vi dig att kontakta oss så kan vi hjälpa till att lösa det på annat sätt.

Så har vi testat webbplatsen

Företaget Funka har gjort en oberoende granskning av webbplatsen vsr.nu

Redogörelsen uppdaterades senast den 23/12-2020.