Säker fritid

En stor del av alla olyckor sker under människors fritid, på ett eller annat sätt. Se därför gärna över din egen och din familjs fritidssäkerhet, exempelvis genom att läsa under respektive rubrik menyn ovan.