Utrymningsövning

Utbildningen riktar sig till arbetsgivare eller arbetstagare som vill genomföra en utrymning i praktiken. att öva utrymning under verkliga förhållanden är ofta mycket lärorikt, kursdeltagarna får här en chans att testa sina rutiner och ev. förbättra dem innan något inträffar på riktigt.

Vi ser gärna att deltagarna i närtid genomgått en grundläggande brandskyddsutbildning, för att under denna övning kunna tillgodogöra sig utrymningsdelen på ett bra sätt.

Under övningen rökfyller vi en lokal med så kallad teaterrök. När brandlarmet aktiveras sköter ni själva utrymningen. Efter genomförd utbildning har vi en kortare utvärderingar där vi går igenom det som gick bra och det som gick mindre bra.

Innehåll:

  • Lagar och förordningar
  • Systematiskt brandskyddsarbete
  • Utrymningsteori
  • Grundläggande brandkunskap
  • Brandspridning
  • Risker i verksamheter
  • Praktiska släckövningar
  • Utrymningsövning med rök

Kursplats: På arbetsplatsen

Tidsåtgång: 2 timmar

Är du intresserad av denna utbildning kontakta oss genom vår intresseanmälan nedan för mer information och för att få ett kostnadsförslag.

Intresserad? Anmäl dig till utbildningen.