Utbildningar

Västra Sörmlands Räddningstjänst arbetar med att sprida kunskap om olycksförebyggande och skadebegränsande åtgärder. Som ett led i detta viktiga arbete erbjuder vi utbildning om hur man bygger upp ett bra brandskydd inom näringslivet, förvaltningar och organisationer – med såväl stora aktörer som små. Vi erbjuder även utbildningar i olycksförebyggande och skadebegränsande åtgärder inom de olika områdena som brand och sjukvård. Våra instruktörer har givetvis både kunskap erfarenhet från den operativa räddningstjänsten och den pre-hospitala sjukvården som ges av räddningstjänsten.

Vi kan givetvis kombinera flera olika utbildningar för erat specifika behov. Vid frågor kring upplägg eller prisbild kontakta oss för mer information.

Foto på VSRs utbildningslokal, tagen utifrån parkeringen.

Våra lokaler / Hitta hit

Beroende på önskemål kan vi utbilda hos er eller i våra egna utbildningslokaler. Väljs det senare alternativet sker utbildningen på Flamman som ligger bredvid brandstationen på Bievägen 49 (infart Karsudden).

Utbildningsutbud

I menyn ovan finner ni våra utbildningar, klicka på respektive utbildning för utförlig produktinformation.