Utbildningar

Västra Sörmlands Räddningstjänst arbetar med att sprida kunskap om olycksförebyggande och skadebegränsande åtgärder. Som ett led i detta viktiga arbete erbjuder vi utbildning om hur man bygger upp ett bra brandskydd inom näringslivet, förvaltningar och organisationer – med såväl stora aktörer som små. Vi erbjuder även utbildningar i olycksförebyggande och skadebegränsande åtgärder inom de olika områdena som brand och sjukvård. Våra instruktörer har givetvis både kunskap erfarenhet från den operativa räddningstjänsten och den pre-hospitala sjukvården som ges av räddningstjänsten.

Vi kan givetvis kombinera flera olika utbildningar för erat specifika behov. Vid frågor kring upplägg eller prisbild kontakta oss för mer information.

Våra lokaler / Hitta hit

Beroende på önskemål kan vi utbilda hos er eller i våra egna utbildningslokaler.Väljs det senare alternativet sker utbildningen på vårt övningsfält på Bievägen 51 (infart Karsudden).

Utbildningsutbud
I menyn ovan finner ni våra utbildningar, klicka på respektive utbildning för utförlig produktinformatio