Insatsledare och styrkeledare

Alla arbetsdagar ser olika ut och det finns många saker på en brandstation och en räddningstjänst i stort som måste klaffa för att allt det skall gå ihop. Det är allt från material- och lokalvård, till fordonskontroller, utbildningar och övningar internt och externt, kontakt med allmänheten och företag i diverse ärenden till att personalen i utryckande tjänst skall ha tid att upprätthålla en god fysik. Insatsledaren och styrkeledaren är räddningschefens förlängda armar inom dessa områden och styr den dagliga verksamheten. Styrkeledaren är i grund och botten ansvarig för att arbetsleda brandmännen under det deras dagliga rutiner, planera arbetsdagens upplägg och om larmet går, vara styrkeledare för gruppen.

En styrkeledare är i grunden en brandman som efter ett antal tjänsteår vidareutbildar sig för att kunna bli befäl och arbetsledare för en grupp brandmän. Insatsledare är även hen brandman i grunden som genomgått den första utbildningsnivån för befäl och sedan tjänstgjort som styrkeledare i ett antal år. Nästa steg är då att genom ytterligare utbildning och med insamlad erfarenhet börja arbeta som insatsledare. Insatsledarna inom VSR ansvarar för att stora ansvarsområden som övning, fastighet, ledning, fordon och material fungerar som de ska. När larmet går kliver man över i den juridiska rollen som räddningsledare enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO). Det är insatsledarens ansvar att se till så att räddningsinsatser genomförs på ett så effektivt och säkert sätt som möjligt för att ge bästa resultat för såväl  allmänheten som den egna personalen.