Information om SBA

Många känner inte till kraven på systematiskt brandskyddsarbete eller lagen om skydd mot olyckor som trädde i kraft 2004.

Den här utbildningen riktar sig till dig som vill få en bättre insyn om systematiskt brandskyddsarbete samt vilka skyldigheter som ägaren och nyttjanderättshavaren har.

Innehåll:

  • Regelverk
  • Systematiskt brandskyddsarbete grundteori
  • Intern brandskyddskontroll

Tid: 40 minuter

Plats: Katrineholm

Intresserad? Anmäl dig till utbildningen.