Politik

Direktionen & Arbetsutskottet

Direktionen är förbundets beslutande och verkställande organ och består av nio ledamöter och nio ersättare. Fullmäktige i respektive medlemskommun utser representanter till direktionen, fem från Katrineholms kommun och fyra från Vingåkers kommun. Direktionen har ett arbetsutskott som består av direktionens ordförande, vice ordförande, samt ytterligare två ledamöter.

Via menyn ovan hittar du  kallelser med tillhörande handlingar, samt justerade mötesprotokoll för direktionens och arbetsutskottets sammanträden. För protokollarkiv före 2016 hänvisar vi er till Vingåkers kommun kommun@vingaker.se.