Information vid tillfälligt evenemang

Ansvaret för brandskyddet ligger enligt lag både på den som äger en byggnad och på den som bedriver verksamhet där, till exempel den som arrangerar en fest. Det är ägaren som övergripande ser till att byggnaden är säker ur brandskyddssynpunkt, medan den tillfällige hyresgäst ser till att verksamheten sker på ett säkert sätt, exempelvis genom att inte blockera utrymningsvägarna. Ett bra brandskydd förutsätter att alla parter tar sitt ansvar. Vissa delar i ansvarsfördelningen kan regleras i hyresavtalet mellan verksamhetsutövare och ägare av lokalen.

Innan ditt arrangemang kan det vara en god idé att tillsammans med ägaren eller en representant för denne gå igenom den lokal du tänker hyra. Ta reda på var släckutrustning finns och hur den fungerar, hur utrymningen är tänkt att gå till, hur eventuella larm fungerar och så vidare. En vanlig brandorsak är anlagd brand. Vissa typer av arrangemang kan dra till sig objudna gäster eller bråkstakar, vilket också kan vara viktigt att tänka på när man hyr en lokal.

Reglerna för tillståndsplikt vid hantering av brandfarlig vara vid tillfälliga arrangemang ändrades i samband med att ny tillståndsföreskrift trädde i kraft 2013. För tillfällig hantering av tillståndspliktiga mängder räckte det tidigare med att lämna in en anmälan till tillståndsmyndigheten, så är det inte längre. Överskrider man nu tillståndspliktiga mängder (t.ex. 60 L gas utomhus och 2 L gas inomhus vid publik verksamhet) krävs ett tillstånd oavsett hur länge hanteringen förväntas pågå. Eftersom tillståndsprövning är förknippad med vissa kostnader rekommenderar VSR istället att man håller nere hanterade mängder och satsar på t.ex. tätare byten av gasflaskor istället.