Styrdokument

Med utgångspunkt från medlemskommunernas uppdrag har Direktionen formulerat sin vilja i ett handlingsprogram för 2012-2015. För att kunna arbetat i linje med denna har vi tagit fram en verksamhetsplan och en verksamhetsbeskrivning. Vår värdegrund är gemensamt framtagen av all personal.

Postadress

Västra Sörmlands Räddningstjänst
641 80 Katrineholm

Besöksadress

Bievägen 49
641 96 Katrineholm

Kontakt

Telefon: 0150-576 50

E-post: vsr@vsr.katrineholm.se

Nödnummer: 112

Sociala medier