Styrdokument

Med utgångspunkt från medlemskommunernas uppdrag har Direktionen formulerat sin vilja i ett handlingsprogram för 2012-2015. För att kunna arbetat i linje med denna har vi tagit fram en verksamhetsplan och en verksamhetsbeskrivning. Vår värdegrund är gemensamt framtagen av all personal.

Klicka på länkarna nedan för att läsa respektive dokument i sin helhet.