Information till allmänheten

Tips och råd ges till hur man bäst kan förbereda sig och hantera olyckor om de ändå skulle inträffa.

Ett av våra verksamhetsmål här på VSR är att den enskilde så ofta som möjligt ska göra en första insats innan vi kommit på plats. Alltför ofta nöjer sig personer som varseblir en olycka med att varsko t.ex. ambulans eller räddningstjänst, och känner därefter att de ”gjort sitt”. Faktum är dock att en första omedelbar insats kan göra stor skillnad, inte minst i de områden i förbundet där räddningsstyrkor har lång körtid.

Väl förberedd har man goda möjligheter till att snabbt börja vända en olyckas negativa trend.