Brandfarlig vara

Regler om hantering av brandfarlig vara återfinns i en mängd författningar, som alla sorterar under Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor . Syftet med lagen är att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom som kan uppkomma genom brand eller explosion orsakad av brandfarliga eller explosiva varor. Lagen ska även förebygga obehörigt förfarande med varorna.

Varningsbild som symboliserar brandfarlig vara.           Varningsbild som symboliserar förbud mot att hantera lättantändliga varor

Räddningstjänsten är tillstånds- och tillsynsmyndighet för brandfarlig vara och hjälper dig gärna med råd och information.

För att läsa mer om tillstånd och hitta ansökningsblanketter klicka här.

Med hantering av brandfarlig vara avses tillverkning, förpackning, användning, underhåll, bearbetning, förvaring, förstöring, överlåtelse, behandling och saluförande.
På dessa sidor kan du läsa mer om vad som är brandfarlig vara, hur mycket du får förvara och vad som gäller kring tillstånd och tillsyn.