Vingåker

Stationen har tre grupper som turas om att ha beredskap. Befälet är FIP (första insatsperson) och fungerar som arbetsledare vid insats. Detta innebär att befälet har eget fordon under beredskapsveckan och åker direkt till aktuell larmadress vid larm. Vid larm där förstärkning erfordras till Vingåker, larmas i första hand heltidsstyrkan i Katrineholm. Vingåkersstyrkan är i gengäld förstärkningsstyrka till Katrineholm. Vid majoriteten av larm dras dessutom förbundets yttre befäl per automatik.

Stationen i Vingåker flyttade 2014 till lokaler i anslutning till kommunens tekniska förråd.

Risker: Största riskerna är vägnätet och trafiken, stambanan, en industri som arbetar med sprängmedel samt en utpräglad jordbruksmark med många större gårdar. Stationen i Vingåker har 80-100 larm per år. Då Katrineholmsstyrkan blir uppbunden på annat larm under lång tid dras som regel Vingåker till passning i Baggetorp, varifrån man täcker både Vingåker och Katrineholm.

Stationsansvarig: Bo Hammar
Besöksadress: Hantverksgatan 37, Vingåker

Räddningsstyrka i beredskap: 1+2