Anlagd brand

Anlagda bränder är ett stort samhällsproblem som varje år kostar miljardbelopp.
Det anläggs bränder i allt från papperskorgar till industrier. Men skolor, fritidsanläggningar och flerbostadshus är särskilt utsatta. Ofta startar bränderna i containrar, på lastkajer, i entréer, källare, soprum och vindar. Bilar och andra fordon är också vanliga.

Det finns en hel del man kan göra för att minska riskerna för anlagda bränder. Generellt handlar det om att inte ge brandanläggaren möjlighet att anlägga en brand. Det kan vara så enkelt att man ser till att hålla objudna gäster ute genom ordentliga dörrar och lås och i övrigt se till att brännbart material inte finns tillgängligt. Bra belysning runt hela byggnaden kan också minska risken för anlagda bränder.

Anlagda bränder i bostäder kan delas in i bränder i allmänna utrymmen och i lägenheterna. I det senare fallet är det ofta lägenhetsinnehavarna själva som anlägger branden, ofta på grund av psykisk ohälsa.

Att anlägga bränder är ett brott. Rubriceringen är mordbrand respektive grov mordbrand och det kan i yttersta fall leda till livstids fängelse.

Läs mer i SBF:s goda råd-blad om sophantering och brandrisker (öppnas i ny flik)