Information om flerbostadshus

Grundkravet för utrymning från bostäder är att det alltid ska finnas minst två av varandra oberoende utrymningsvägar.

I hus upp till åtta våningar är normalt trapphuset den ena utrymningsvägen och fönsterutrymning via räddningstjänstens hjälp och stegutrustning den andra utrymningsvägen. För hus med mer än åtta våningar finns oftast bara en utrymningsväg. Då ställs särskilda krav på trapphusets utformning för att förhindra att rök- och brandgaser sprids. Ett av kraven är att dörrar mot trapphuset sluter tät och är hela, att dörrstängaren fungerar på avsett vis och att låskolven griper tag i låsblecket.

Utrymningsvägar ska alltid hållas fria från lösa föremål och brännbart material. Därför ska till exempel cyklar, barnvagnar, tidningspapper och kartonger inte ens tillfälligt förvaras i trapphuset.