Politisk ledning

Förbundets beslutande politiska församling är direktionen. Fullmäktige i respektive medlemskommun utser representanter till direktionen – fem från Katrineholm och fyra från Vingåker. Respektive fullmäktige beslutar också om anslag till förbundet och beviljar ansvarsfrihet för direktionen. Genom val till kommunfullmäktige har kommuninvånarna möjlighet att påverka VSRs verksamhet.

Ledamöter från Katrineholm:      

Börje Söderström (S)                                     
Johanna Karlsson (S)                                      
Birgitta Carlheim – Gyllensköld (M)             
Bertil Carlsson (C)                                                   
Matthes Olsson (SD)                                      

 

Ledamöter från Vingåker:            

Pierre Szabo (M)                                           
Kent Gustafsson (SD)                                   
Håkan Persson (S)                                        
Anna Åteg (S)                                                 

Personliga ersättare, Katrineholm:

Fredrik Malmström (S)
Mariam Yassin Mahi (S)
Martin Edgélius (M)
Björn Wahlund (L)
Filip Lindahl (SD)

 

Personliga ersättare, Vingåker:

Tommy Bengtsson (M)
Lars-Göran Karlsson (SD)
Kjell Sternberg (S)
Therese Palm (S)

Revision

Förbundet har två revisorer vilka valts av medlemskommunerna. Revisorerna är politiskt tillsatta och tjänstgör samma mandatperiod
som ledamöter och ersättare i direktionen. Utvalda revisorer i Katrineholm: Göran Nilsson (M) och Mårten Grothérus. Utvalda revisorer i Vingåker: Peter Vogt (S) och ersättare är Örjan Langborg (M).