Brandvarnare

Om du har en brandvarnare som fungerar ökar chanserna att du kan ta dig ut om det börjar brinna. Brand sprider sig mycket snabbt.

  • Så här placerar du brandvarnaren: brandvarnaren ska placeras i taket, minst 50 cm från en vägg, helst utanför sovrummet. Om du har mer än ett våningsplan är det bra om det finns minst en brandvarnare på varje plan.
  • Så här märker du att batteriet är slut: när batteriet börjar ta slut piper brandvarnaren med jämna mellanrum.
  • Så här testar du brandvarnaren: genom att trycka in knappen som finns på alla brandvarnare och hålla in den ett par sekunder – tjuter den inte då ska du sätta in ett nytt batteri. Gör testet med jämna mellanrum framförallt om du varit bortrest en tid. Inför jul- och nyårsfirandet är det extra viktigt att brandvarnaren fungerar.
  • Här köper du brandvarnare: brandvarnare hittar du i de flesta livsmedelsbutiker, i fackhandeln, på brandredskapsfirmor och hos försäkringsbolag.

Ansvarsförhållande

Statens Räddningsverk (nu MSB) har gett ut allmänna råd som säger:

"Ägaren eller nyttjanderättshavaren till byggnader eller andra anläggningar skall, enl 2 kap 2§ lagen om skydd mot olyckor, i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand."