Brandvarnare

Om du har en brandvarnare som fungerar ökar chanserna att du kan ta dig ut om det börjar brinna. Brand sprider sig mycket snabbt.

  • Brandvarnaren ska placeras i taket, minst 50 cm från en vägg, helst utanför sovrummet. Ha minst en fungerande brandvarnare på varje våningsplan samt en brandvarnare i varje rum där någon sover. Helst ska brandvarnarna vara seriekopplade.
  • När batteriet börjar ta slut piper brandvarnaren med jämna mellanrum.
  • Testa brandvarnaren genom att trycka in knappen som finns på alla brandvarnare och hålla in den ett par sekunder, tjuter den inte då ska du sätta in ett nytt batteri. Gör testet med jämna mellanrum framförallt om du varit bortrest en tid. Inför jul- och nyårsfirandet är det extra viktigt att brandvarnaren fungerar.
  • Brandvarnare hittar du i de flesta livsmedelsbutiker, i fackhandeln, på brandredskapsfirmor och hos försäkringsbolag.

Ansvarsförhållande

Statens Räddningsverk (nu MSB) har gett ut allmänna råd som säger:

"Ägaren eller nyttjanderättshavaren till byggnader eller andra anläggningar skall, enl 2 kap 2§ lagen om skydd mot olyckor, i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand."