Brandvarnare

Om du har en brandvarnare som fungerar ökar chanserna att du kan ta dig ut om det börjar brinna. Brand sprider sig mycket snabbt.

  • Så här placerar du brandvarnaren, brandvarnaren ska placeras i taket, minst 50 cm från en vägg, helst utanför sovrummet. Om du har mer än ett våningsplan är det bra om det finns minst en brandvarnare på varje plan.
  • Så här märker du att batteriet är slut, när batteriet börjar ta slut piper brandvarnaren med jämna mellanrum.
  • Så här testar du brandvarnaren, genom att trycka in knappen som finns på alla brandvarnare och hålla in den ett par sekunder – tjuter den inte då ska du sätta in ett nytt batteri. Gör testet med jämna mellanrum framförallt om du varit bortrest en tid. Inför jul- och nyårsfirandet är det extra viktigt att brandvarnaren fungerar.
  • Här köper du brandvarnare, brandvarnare hittar du i de flesta livsmedelsbutiker, i fackhandeln, på brandredskapsfirmor och hos försäkringsbolag.

Ansvarsförhållande

Statens Räddningsverk (nu MSB) har gett ut allmänna råd som säger:
”Ägaren eller nyttjanderättshavaren till byggnader eller andra anläggningar skall, enl 2 kap 2§ lagen om skydd mot olyckor, i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand”.

Postadress

Västra Sörmlands Räddningstjänst
641 80 Katrineholm

Besöksadress

Bievägen 49
641 96 Katrineholm

Kontakt

Telefon: 0150-576 50

E-post: vsr@vsr.katrineholm.se

Nödnummer: 112

Sociala medier