GBU - Grundläggande brandskyddsutbildning

En grundläggande brandsäkerhetsutbildning som riktar sig till den som inte har någon utbildning inom detta område sedan tidigare, alternativt som en repetitionskurs för dig som är eller kommer att bli brandombud på arbetsplatsen. En kurs vi starkt rekommenderar samtliga att gå, då den ger dig som anställd en trygghet när det gäller själva handhavandet av släckutrustning men även kunskapen om hur det brandförebyggande arbetet på arbetsplatsen skall gå till.

Innehåll:

  • Lagar och förordningar
  • Systematiskt brandskyddsarbete
  • Grundläggande brandkunskap
  • Brandspridning Systematiskt
  • Utrymning teori
  • Risker i verksamheten
  • Praktiska släckövningar

Kursplats: VSRs övningsfält alternativt hos kund.

Tidsåtgång: Ca. 2,5 timmar

Är du intresserad av denna utbildning kontakta oss gärna via intresseanmälan nedan för mer information och för att få ett kostnadsförslag.

Intresserad? Anmäl dig till utbildningen.