SBA - Systematiskt brandskyddsarbete

Utbildningen riktar sig till dig som antingen redan arbetar med eller som kommer att arbeta med det systematiska brandskyddsarbetet på arbetsplatsen.

Ett systematisk brandskydd skall bedrivas för alla byggnader eller anläggningar. LSO, Lagen om skydd mot olyckor säger följande:

"2 Kap. 2 § Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckninga av brand och för livräddning vid brand eller anna olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand."

Innehåll:

  • Lagar och förordningar
  • Systematiskt brandskyddsarbete
  • Grundläggande brandkunskap
  • Brandspridning
  • Risker i verksamheten
  • Praktiska släckövningar

Kursplats: VSRs övningsfält

Tisdåtgång: 8 timmar

Är du intresserad av denna utbildning kontakta oss gärna via intresseanmälan nedan för mer information och för att få ett kostnadsförslag.

Intresserad? Anmäl dig till utbildningen.