Handbrandsläckare

I hemmet

Vi rekommenderar alla att ha minst en sexkilos pulversläckare eller en tioliters skumsläckare i bostaden. Handbrandsläckare kan du köpa på större varuhus och hos brandskyddsfirmor. Vissa försäkringsbolag har bra erbjudanden för sina kunder

Lär dig använda brandsläckaren, det är givetvis viktigt att du lär dig hur en handbrandsläckare ska användas.

Olika typer av brandsläckare presenteras nedan:

Innehåll
Släcker
Vatten
Trä, papper och textilier
Skum
Trä, papper, textilier, vätskor och oljor
Pulver Trä, papper, textilier, vätskor, oljor och elutrustning
Kolsyra
Vätskor, oljor och elutrustning