Brandombud

Bränder orsakar varje år stora skador, dels mänskligt lidande men även stora ekonomiska skador för verksamheten. En följd av detta är att verksamheten ev. måste stängas eller flyttas. Rätt utbildad personal är arbetsgivarens största resurs för att minska sannolikheten för att tillbud eller bränder uppstår. Kursen vänder sig till personer som har eller kommer att ha ansvar för brandskyddet på arbetsplatsen. Vi ser gärna att du som är intresserad av att gå denna utbildning har gått den grundläggande utbildningen BSU innan.

Innehåll:

  • Lagar och förordningar Lagen Skydd Mot Olyckor (LSO)
  • Systematiskt Brandskyddsarbete
  • Brandskunskap
  • Brandspridning
  • Tekniska brandskyddsåtgärder
  • Utrymning teori
  • Risker i verksamheter
  • Praktiska släckövningar

Kursplats: VSRs övningsfält alternativt hos kund.

Tidsåtgång: 4 timmar

Förkunskap: BSU – brandskyddsutbildning

Är du intresserad av denna utbildning kontakta oss gärna via intresseanmälan nedan för mer information och för att få ett kostnadsförslag.

Intresserad? Anmäl dig till utbildningen.