Eldning utomhus

I Katrineholms och Vingåkers kommun är det tillåtet att elda inom tätbebyggt område under under vecka 17 och 40. Det är då endast tillåtet att elda torrt trädgårdsavfall, det vill säga torra löv och kvistar. Ta kontakt med miljöförvaltningen i din kommun för att få reda på vad som gäller för eldning där du bor.
Mer information hittar du i någon av följande länkar;
Katrineholms kommun (extern webbsida, öppnas i ny flik)
Vingåkers kommun (extern webbsida, öppnas i ny flik)

Från räddningstjänstens sida kan vi avråda från eldning eller utfärda eldningsförbud med utgångspunkt i brandriskprognosen.

Foto av en pågående gräsbrand.

Här nedan hittar du några generella regler för eldning utomhus.

  • Ansvar: Oavsett om du gjort anmälan till räddningstjänsten, är det alltid du som eldar som är ansvarig för eldningen.
  • Släckutrustning: Släckutrustning ska finnas i sådan omfattning att du kan göra ett förstahandsingripande mot brandspridning
  • Eldningsförbud: Generellt gäller eldningsförbud efter mörkrets inbrott eller om eldningsförbud är utlyst av kommun eller länsstyrelsen
  • Eldning utan anmälan: Eldar du i mindre omfattning, ex. bränner ris eller eldar trädgårdsavfall och dylikt på lämplig plats utanför tätbebyggt område kan det accepteras så länge röken inte för med sig sanitär olägenhet för dina grannar.
  • Anmälningspliktig eldning: Om du tänker bränna gräs-, halm-, vass-, och hyggen samt större valborgsmässobål och dylikt ska du anmäla det till räddningstjänsten.

Anmälan till räddningstjänsten.

Anmäl eldning till räddningstjänsten via kontaktformuläret som du hittar här.

Tekniska Hjälpmedel

MSB har tagit fram en app, Brandrisk ute (extern webbsida, öppnas i ny flik), vilken ger grundläggande info om brandrisken i olika områden. Den ger också förebyggande information med råd och tips om eldning utomhus.