Byggnadstekniskt brandskydd

Basen kring vilken brandskyddet till en början byggs upp består av en byggnads tekniska förutsättningar, exempelvis sprinklersystem, brandcellsgränser, larmsystem, utrymningsskyltar och dörrstängare. Det rör sig om ”hårdvara” som ändå kräver regelbunden kontroll och service genom verksamhetens SBA för att funktionen ska säkerställas. Brister det i kontrollerna kan vanliga följder exempelvis bli att dörrar i brandcellsgräns ställs upp på kilar, att genomlysta utrymningsskyltar är trasiga eller att man tar hål i en brandvägg och inte tätar hålet ordentligt efteråt.

För nyare byggnader, eller byggnader som genomgått betydande ändringar, finns det byggnadstekniska brandskyddet som regel samlat i en brandskyddsdokumentation. I denna finns exempelvis uppgifter om ytskikt och bärighet, larmsystem och ritningar med brandcellsindelning och utrymningsvägar. Det är viktigt att brandskyddsansvarige har koll på brandskyddsdokumentationens förutsättningar när egenkontroller ska genomföras – på så sätt vet denne t.ex. vilka dörrar som utgör utrymningsväg och därför ska vara skyltade och fullt framkomliga.

Exempel på hur en enkel brandskyddsredogörelse kan se ut. Klickbar länk.

De verksamheter som inte har någon utförlig brandskyddsdokumentation med ritningar kan, vanligen efter samråd med oss, nyttja sig av en enkel utrymningsplan, på vilken man ritat in sektionsgränser. Det blir en mycket förenklad version av en brandskyddsredogörelse, men är klart bättre än att inte ha något alls! Klicka på bilden ovan för att se ett exempel på hur en enkel redogörelse kan se ut.

Som med allt annat gör slitage att skyddet med tiden minskar. Dörrar stänger inte längre ordentligt, utrymningsskyltarnas lampor slocknar och pulvret i släckarna sätter sig i botten, för att nämna några exempel. Av denna anledning ingår egenkontroller av det tekniska brandskyddet som del i det systematiska brandskyddsarbetet (SBA). På så sätt kan brister uppmärksammas och åtgärdas på ett tidigt stadium.