Förvaring av brandfarligvara i hemmet

Det finns regler för hur brandfarlig vara ska förvaras, reglerna finns för att minska risken för brand eller att de brandfarliga varorna ska förvärra en redan uppkommen brand.

Förvaring i enfamiljshus och fritidshus

Så här får du förvara brandfarliga vätskor.

Så här får du förvara brandfarlig gas.

Förvaring i flerfamiljshus och gemensamma utrymmen

Det finns fler restriktioner när det gäller förvaring av brandfarliga vätskor i flerfamiljshus. Det beror på att det är många fler människor som kan påverkas av olyckshändelser i flerfamiljshus.

Därför får man inte förvara brandfarliga vätskor i källaren annat än i utrymmen som är särskilt avsedda för detta. Förvaring av större förpackningar ska helst ske utomhus, det vill säga på balkongen. Inglasad balkong räknas i detta sammanhang som inomhus, så där får bara mindre förpackningar förvaras.

Så här får du förvara brandfarliga vätskor.

Så här får du förvara brandfarlig gas.