Förvaring av brandfarligvara i hemmet

Det finns regler för hur brandfarlig vara ska förvaras, reglerna finns för att minska risken för brand eller att de brandfarliga varorna förvärrar en redan uppkommen brand.

Förvaring i enfamiljshus och fritidshus:
Så här får du förvara brandfarliga vätskor.

Så här får du förvara brandfarlig gas.

Förvaring i flerfamiljshus och gemensamma utrymmen:
Det finns lite fler restriktioner när det gäller förvaring av brandfarliga vätskor i flerfamiljshus. Det beror på att här finns många fler människor som kan påverkas av olyckshändelser.

Därför får man inte förvara brandfarliga vätskor i källaren annat än i utrymmen som är särskilt avsedda för detta. Förvaring av större förpackningar ska helst ske utomhus, det vill säga på balkongen. Inglasad balkong räknas i detta sammanhang som inomhus, så där får bara mindre förpackningar förvaras.

Så här får du förvara brandfarliga vätskor.

Så här får du förvara brandfarlig gas.

Postadress

Västra Sörmlands Räddningstjänst
641 80 Katrineholm

Besöksadress

Bievägen 49
641 96 Katrineholm

Kontakt

Telefon: 0150-576 50

E-post: vsr@vsr.katrineholm.se

Nödnummer: 112

Sociala medier