Första hjälpen

Första hjälpen innebär att våga ta ansvar för en annan människa som befinner sig i en kritisk eller utsatt situation. Kursen riktar sig till alla t.ex. skola, idrottsföreningar och privatpersoner. Att omedelbart ingripa samt tillämpa korrekta och lämpliga första hjälpen åtgärder kan göra skillnad vid livshotande tillstånd och rädd liv.

Kursmål tagit från HLR rådets hemsida:

Efter genomförd utbildning ska kursdeltagarna kunna:

– Bidra till att minska lidandet, minska risk dör skadeutveckling samt öka chansen för överlevnad i samband med sjukdomsfall, olycksfall”

Källa: HLR rådet

Exempel på innehåll:

  • Allmänna principer i första hjälpen
  • Förhållningssätt till den drabbade
  • L-ABCDE metoden
  • Diskussion kring olika olycksfall
  • Diskussion kring olika sjukdomsfall
  • Lagen om skydd mot olyckor

Kursplats: VSRs övningsfält alternativt hos kund

Tidsåtgång: 4 timmar

Intresserad? Anmäl dig till utbildningen.