Insatsplanering

Som del i vår strävan att göra räddningsinsatserna effektivare har ett koncept för insatsplanering tagits fram. Tanken med detta är att fastighetsägare och/eller verksamhetsutövare sätter ihop ett underlag utifrån byggnadens förutsättningar och den verksamhet som bedrivs, vilket vi sedan kan ha som underlag vid en eventuell räddningsinsats.

Handledning för insatsplanering

Mall för insatsplanering, för nedladdning (extern webbplats, öppnas i ny flik)

Formerna för ifyllandet ges i handledningen. Vid tveksamheter kontakta VSR för hjälp.