Insatsplanering

Som del i vår strävan att göra räddningsinsatserna effektivare har ett koncept för insatsplanering tagits fram. Tanken med detta är att fastighetsägare och/eller verksamhetsutövare sätter ihop ett underlag utifrån byggnadens förutsättningar och den verksamhet som bedrivs, vilket vi sedan kan ha som underlag vid en eventuell räddningsinsats.

HANDLEDNING FÖR INSATSPLANERING

MALL FÖR INSATSPLANERING

Formerna för ifyllandet ges i handledningen. Vid tveksamheter tas lämpligen kontakt med VSR, så att utförandet blir enligt avsikt.

Postadress

Västra Sörmlands Räddningstjänst
641 80 Katrineholm

Besöksadress

Bievägen 49
641 96 Katrineholm

Kontakt

Telefon: 0150-576 50

E-post: vsr@vsr.katrineholm.se

Nödnummer: 112

Sociala medier