Björkvik

Stationen har en FIP (första insatsperson) i beredskap dygnet runt. Den som är FIP fungerar som arbetsledare vid larm. FIP har ett eget fordon under beredskapsveckan och åker vid larm direkt till aktuell larmadress. För övrig personal gäller fri inryckning vid samtliga larm. Vid larm kommer förstärkning i första hand från heltidsstyrkan i Katrineholm.

Foto på Björkviks brandstation, taget utifrån där fronten på en brandbil syns.

Risker: Största riskerna är vägnätet och trafiken, samt en utpräglad jordbruksmark med många större gårdar. Stationen i Björkvik har 15-20 larm per år.

Stationsansvarig: Christoffer Svensson
Besöksadress: Wedebyvägen

Räddningsstyrka: 1+0 samt fri inryckning för övrig personal