Utbilda dig själv

Väl förberedd har man avsevärt bättre chans att hantera och reda ut en olyckshändelse! Genom diverse utbildningar ges möjlighet att läsa på och därefter testa sina kunskaper, för att ge en bild av hur mycket kunskap inom det aktuella området man har.

Brandsäkerhet i hemmet är en gratisutbildning från Brandskyddsföreningen som finns tillgänglig över internet. Utbildning och test finns på svenska, engelska, norska, finska, danska, somaliska och arabiska, dessutom finns en mängd annat material på hemsidan.

För de lite yngre är apan Flammy en stor kunskapsspridare! Han har en egen Brandskola där man får hjälpa honom genom ett antal händelser i hemmet, och därigenom lära sig om vad man ska göra vid en olycka.

Postadress

Västra Sörmlands Räddningstjänst
641 80 Katrineholm

Besöksadress

Bievägen 49
641 96 Katrineholm

Kontakt

Telefon: 0150-576 50

E-post: vsr@vsr.katrineholm.se

Nödnummer: 112

Sociala medier