Automatiska Brandlarmanläggningar

Huvudsyftet med ett automatiskt brandlarm är att skydda människor och egendom. En tidig upptäckt av brand är ofta en förutsättning för att människor ska hinna utrymma och för att kunna vidta åtgärder för att begränsa brandens konsekvenser. Därför utgör det automatiska brandlarmet en viktig del i byggnadens brandskydd.

Ett larm från ett automatiskt brandlarm skall följas upp av rätt åtgärd. Rätt åtgärd är inte att enbart lämna byggnaden och invänta räddningstjänsten. I rätt åtgärd ligger bl.a. att fastställa var larmet kommer ifrån, underrätta berörda personer i objektet, om möjligt släcka branden samt möta upp och informera räddningstjänsten vid deras ankomst.

Rätt åtgärd är också att arbeta aktivt med kvalitetshöjning av brandlarmsanläggningen och tillhörande organisation/rutiner för att på bästa sätt kunna agera vid ett skarpt larm samt motverka onödiga larm.

Via länkarna nedan (öppnas i ny flik) kan du läsa vad som krävs för att koppla ett automatiskt brandlarm till Västra Sörmlands Räddningstjänst samt hur du går tillväga.

Det går även bra att kontakta oss på telefon.

Automatlarmsavtal VSR

Kvalitetsplan Automatlarm VSR

Anslutning av automatiskt brandlarm

Tips för att undvika onödiga larm

Avgifter för automatiska brandlarm, se aktuell taxa

Underlag för anslutning av automatiska brandlarm

OBS! Har du som fastighetsägare flera objekt som skall kopplas till oss vill vi att du tar kontakt via telefon först för en enklare hantering.